UDÁLOSTI

CO SE U NÁS DĚJĚ

AKTUALITY

Naši žáci se rozhodně nenudí. Doctrina je aktivní součástí dění v Liberci a pravidelně pořádá zajímavé akce, na kterých jsou všichni vítáni.

Literatura v pětce

Víte, co jsou fňokurky, vratikrs, břinklouz nebo snad skočkobylka skuhravá?! Že vám přijdou tyto názvy smyšlené?! Spisovatel Roald Dahl věděl přesně, jaké mají vlastnosti a podobu. Naši páťáci jim dali v rámci literatury nový zjev i schopnosti. A že se jim to povedlo! Další fotky tradičně...

Předvánoční čas na prvním stupni

Poslední školní den kalendářního roku si děti z prvního stupně se svými učiteli proměnili ve vánoční den, během něhož si děti navzájem ochutnaly cukroví, nadělily si dárky a zazpívaly si koledy. Tradiční zpívání v kostele pro rodiče letos neproběhlo a my s nadějí vzhlížíme do budoucna a věříme,...

Chemické laborky

Můžete nahlédnout i do výuky chemie. Kde p. uč. Chvála využil menšího počtu žáků pro náročnější a komplexnější laboratorní práce. V galerii najdete osmáky při extrakci a sublimaci kofeinu. A devítka si zkusila stanovit koncentraci kyseliny chlorovodíkové pomocí titrace.Fotky tradičně najdete zde nebo v galerii...

Vánoční dárek pro banku

Před časem jsme uspěli v celonárodní soutěži "Penny hýbejme se hezky česky". Dobře míněná akce měla svoje drobné mouchy, jen jako příklad: pro Doctrinu mohli hlasovat pouze nakupující v Chrastavě a Frýdlantu a tedy nás "překvapivě" ve finále místní školy převálcovaly. Organizátoři si nás do regionálního...

Kybersoutěž

Podrobné výsledky prvního kola Kybersoutěže jsou online:ZDE První kolo spočívalo ve vědomostním online testu. Ten se povedl Aničce Jungmannové, která je s 57 body první v kategorii Junior Libereckého kraje, ale i absolutně první v Libereckém kraji a to včetně kategorie Středních a vysokých škol!V...

Den nevšedních účesů či pokrývek hlavy

Po mnoha odložených setkáních a akcích, které se z důvodů "corona komplikací" nekonaly, si naši parlamenťáci pro tento pátek připravili tematický den dávající prostor ulítlým nápadům do ulítlé doby. Téma bylo zvoleno i s ohledem na doctríňáky, kteří musí "covidužel" trávit začátek adventu v distanční...

Kytičkový den – zamyšlené ohlédnutí

I letos jsme se zapojili do celonárodní sbírky na boj s rakovinou, známou jako Kytičkový den. Na akci se podíleli notně deváťáci, kteří distribuovali symbolické měsíčky lékařské nejen ve všech třídách základní školy, ale i v naší škole mateřské. Akce se poměrně vydařila. Devítka si okusila organizační...

Terénní cvičení – Martinská stěna

Jizerskohorské bučiny - bez listí, ale plné zážitků. V těchto turbulentních časech vzala za vděk většina žáků navštěvujících volitelný předmět Globální Výchova společnou edukativní akcí v přírodě, ačkoliv byla pořádána v jejich volnu! V sobotu!!! :-) Naším cílem byly Jizerskohorské bučiny. Program se sestával ze slušného...

Sedmičky, ty vaří!

Nevaříme často, ale vaříme rádi. Podívejte se na naše výtvory: Dýňová polévka, která překvapila všechny zúčastněné. Česnečka, jejíž vůně se linula po celé škole. Bramboračka, zásadně bez hub:) Fialové kari, proč fialové, protože fialová nás baví. Čína i bez wok pánve. Boloňské špagety - ty...

Přírodovědný klokan 2021

V první polovině listopadu proběhla tradiční celorepubliková testová akce při níž si mohou změřit své přírodovědné dovednosti z matematiky, chemie, přírodopisu i zeměpisu žáci osmých a devátých tříd. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Letos jsme se po roce vrátili opět k papírové formě,...

Kontinentalita – badatelská výuka v osmé třídě

V rámci zpestření hodin zeměpisu si žáci osmé třídy vyzkoušeli v laboratorních podmínkách simulovat vliv oceánu na teplotní změny na pevnině. Nejprve v týmech stanovovali hypotézu, jak by měl pokus dle jejich mínění dopadnout a poté tyto odhady šetřením potvrzovali či vyvraceli. Ve skupinové práci...

IT-SLOT – Opět jdeme do finále!

Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. Základním úkolem účastníka soutěže IT-SLOT je odpovídání na otázky z oblasti ICT a logiky. Soutěž je určena pouze pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Letošní účast byla...

Práce s informacemi na mediální výchově

Opravdu? Je vážně všechno, co čtu nebo vidím na internetu, v novinách, v televizi pravda? Na mediální výuce si žáci zkusili rozlišovat několik způsobů manipulace s texty nebo fotografiemi doprovázejícími články v různých druzích médií. Opravdu zjistili, že to není vždy jednoduché a že si...

Beseda s pamětníkem

V rámci Měsíce filmu na školách (vzdělávací program organizace Člověk v tísni) proběhlo v 9. třídě promítání filmu Postavení mimo hru (perzekuce našeho národního hokejového mužstva komunisty) a beseda. Pamětníkem byl, jako každý rok, pan Jan Šolc - pedagog, politik a občanský aktivista, poradce Václava Havla...

Páťáci na kurzu sám sebou

Během tří slunných podzimních dní se páťáci ponořili do hloubky svých osobností. Samostatně, nebo s pomocí kamarádů a lektorů odkrývali své silné stránky. Někoho by mohlo překvapit, že mezi ně páťáci vůbec neřadí sledovanost na sociálních sítích či úspěšné hraní počítačových her. Jejich silnými stránkami...

Přespolní žně

Doctrinské přespolní žně po roce a půl došlo opět k možnosti měřit síly ve sportovním klání v meziškolních soutěžích. Touto příležitostí se stala tradiční akce - Okresní finále v přespolním běhu družstev. Ve čtyřech kategoriích se utkalo více než 200 běžců a běžkyň. Využili jsme...

Indiánské stmelovací kurzy 2. st.

V předsvatováclavském týdnu proběhly na Doctrině oblíbené Stmelovací kurzy. Dvoudenní aktivitami nabitou akcí si prošly všechny ročníky základní školy. První stupeň přespával ve svých třídách a od šestky výše se vyjelo do Ekocentra v Oldřichově v Hájích. Tým zkušených lektorů se snažil připravit program na...

Indiánské stmelovací kurzy

Začátkem školního roku proběhly na naší škole stmelovací kurzy, které byly letos v indiánském ladění. Tmelení třídních kolektivů po uběhlých prázdninách proběhlo úspěšně. Malí doctriňáci si dvoudenní kurz užily ve škole a větší vycestovali na ekofarmu do Oldřichova. Pod vedením lektorů si naši žáci prošli aktivitami,...

Nový školní rok – začínáme

V novém školním roce jsme přivítali všechny žáky naší školy a zvláštní pozornost jsme věnovali našim nejmenším, prvňáčkům. Ti si užili slavnostní první školní den, během něhož dostali svou žákovskou knížku. S postupem času si začínají zvykat na paní učitelku, novou třídu a spolužáky, se kterými dělají...

Závěr roku u prvňáčků

V posledním týdnu školního roku strávili prvňáci den se svými patrony, kteří pro ně nachystali stopovanou se sladkou odměnou na závěr. Také vyrazili s ostatními třídami 1.stupně do Nisaparku ve Vratislavicích, kde ze sebe děti vyskákaly přebytečnou energii. Poslední školní den odcházeli prvňáčci s novým...

Akční závěr čtvrťáků

Čtvrťáci měli  aktivní závěr letošního školního. Spolu se třeťáky se vydali na Ještěd dobývat Skalákovnu hadráky. Když bylo dobojováno, vyrazili společně na cestu zpět, která byla zpestřena zastávkou u vodopádu a na Pláních.Druhou akcí čtvrťáků byl výlet na koloběžkách, kterému předcházel výšlap na Ještěd z...

Pozorování zatmění Slunce

Na dnešní částečné zatmění Slunce připravil pan učitel Durda dva dalekohledy (jeden s projekcí slunečního kotouče na flipchart) a sadu filtrů pro přímé pozorování. Chystali jsme se "protočit" na zahradě téměř celou školu, a kvůli nepřízni počasí stihli alespoň chviličku pozorování jen kluci ze šestých...

Liberecká katastrální hledačka – vzpomínka na lockdown

když byli lidé v březnu "uzavřeni" v rámci boje proti covidu ve svých katastrech šlo dělat spoustu věcí, smutnit, nadávat, stýskat si, závidět (jiným katastrům), nerespektovat nebo to vzít jako příležitost.  Pro doctríňáky jsme připravili hledací hru právě v lesích či zajímavých místech uvnitř katastru obce...