Ekologický průzkum lokality Harcovského potoka

Osmička dnes pod vedením člověka „od fochu“, pana Pravce, absolvovala ekologický průzkum lokality Harcovského potoka. Lovili a zkoumali se bezobratlí, určovala se místní flora a fauna, hodnotily se hydromorfologické a biologické ukazatele potoka, došlo i na výlov holínek. Výsledkem bylo vypracování zhodnocení vlivu záměru investora na tuto lokalitu, kterého se osmáci zhostili s takovým nasazením, až z nich i voda kapala. 

Foto najdete v galerii.