PORADENSTVÍ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Ve škole pracuje speciální pedagog paní docentka Ilona Pešatová. Její kancelář se nachází v 1. patře nad školní jídelnou, konzultace je nutné domluvit předem na níže uvedeném e-mailu. Rodiče žáků Doctriny ji mohou bezplatně navštívit a nemusí tak navštěvovat různá specializovaná centra. Současně se vše řeší přímo ve škole. Paní docentka dochází také za učiteli na pravidelné konzultace.

Kontakt: pesatova@doctrina.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Eva Řebíčková

konzultační hodiny v pondělí 13-14 hod.

Plán práce výchovného poradce

(nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě telefonem nebo e-mailem – rebickova@doctrina.cz)

V ČEM TAKÉ POMÁHÁME?

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA Střední školy

Kromě klasických poradenských služeb nabízíme našim žákům pomocnou ruku při výběru a přecházení na vyšší stupně vzdělání.

Administrativa

Žáci 9. tříd dostanou přihlášky na SŠ během ledna (v případě oborů s talentovou zkouškou v říjnu), vyplněné je přinesou výchovné poradkyni v polovině února. Potvrzené školou je žáci dostanou zpět k odeslání na střední školy. Na střední škole musí být přihlášky do 1.3.

 

K potvrzení zájmu uchazeče o studium na zvolené střední škole je zaveden tzv. zápisový lístek, který žáci obdrží v polovině března a podávají ho na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí na školu. Žák může uplatnit zápisový lístek pouze jednou (to neplatí v případě, že uchazeč byl přijat na školu po odvolání).

 

Případné další termíny (2. a další kola přijímacího řízení) vypisují školy individuálně a je možné podat si na ně libovolný počet přihlášek.

Informace pro žáky s SPU (dysgrafie, dyslexie)

K přijímacímu řízení stačí předložit kopii zprávy z poradny (posudku u integrovaných) výchovné poradkyni střední školy (nejlépe na Dnu otevřených dveří nebo při indiv. schůzce), příp. se u ředitele SŠ informovat, zda zohlední SPU při přijímacích zkouškách. Žádné zvláštní potvrzení není potřeba.

 

 • v 1. kole přijímacího řízení je možné si podat 2 přihlášky
 • přihlášky žáci obdrží během ledna, na SŠ se podávají přihlášky do 1.3.!, na obory s talentovou zkouškou do konce listopadu (žáci je obdrží ve 2. polovině října)
 • Přijímací zkoušky u maturitních oborů se konají z matematiky a českého jazyka formou testů CERMAT
 • přijímací zkoušky se konají v dubnu (v případě nemoci je náhradní termín v květnu)
 • ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (v prostorách školy a na webových stránkách)
 • nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně
 • do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné podat na zvolenou školu zápisový lístek (žáci ho dostanou v březnu)

Doporučujeme

 • doporučujeme navštívit Educu v Tipsport Aréně, která se koná říjnu – s žáky 9.třídy ji navštívíme v rámci výuky
 • využijte Dny otevřených dveří na středních školách
 • můžete využít konzultace s výchovnou poradkyní školy
 • lze využít též služeb Informačního a poradenského střediska Úřadu práce, jehož služby jsou zdarma

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení najdete také na webových stránkách Libereckého kraje (Informace k přij. řízení), na portále www.edulk.cz (zřizovaný krajem) – např. termíny přijímacího řízení, informace o volných místech po 1.kole, náležitosti odvolání ap.

 

Sledujte prosím webové odkazy:

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Liberecký kraj

Informační systém pro absolventy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy