JÍDELNA

INFORMACE

Školní jídelna se nachází v areálu školy – jedná se o výdejnu provozovanou společností Personnel Welfare – zařízení školního stravování, s.r.o. Vedoucí výdejny je paní Chocová, kancelář výdejny je totožná s kanceláří školy.
Jídelníček najdete na www.e-jidelnicek.cz, číslo jídelny 11146.
Číslo účtu jídelny je 996382319/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol získáte při přihlášení.

CENY OBĚDŮ

Výše stravného je stanovena v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb. podle věkových skupin strávníků. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na celou dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (1.9. – 31.8.).

žáci 6 – 10 let                                       40,00 Kč           (800,- Kč měsíčně)

žáci 11 – 14 let                                      42,00 Kč           (840,- Kč měsíčně)

žáci 15 a více let                                 47,00 Kč           (940,- Kč měsíčně)

veřejnost                                               80,- Kč

UPOZORNĚNÍ

Odhlášky na terminálu ve škole jsou možné do 14h předešlého dne, později telefonicky (485 104 615), mailem (jidelna@doctrina.cz) nebo osobně u paní Chocové (nejpozději v 8h daného dne).

FOTOGALERIE JÍDEL

Fotogalerii jídel najdete pod odkazem ZDE, který vás přenese na stránky, kde se jídlo přímo vaří.

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

FOTOGALERIE JÍDELNY