INFORMACE PRO UCHAZEČE

ZÁPIS

Předpokládaný termín zápisu je  duben 2024

Den otevřených dveří

Proběhne v úterý 31. 10. od 9h do 16h

Uvidíte, jak vypadá běžný den ve škole, kde je vzájemný respekt a budování pozitivního vztahu ke vzdělávání na prvním místě. Den otevřených dveří se koná na hlavní budově školy ZŠ Doctrina Na Perštýně 404, Liberec 4.
Stavte se nasát atmosféru, promluvit si s vyučujícími, prohlédnout si školu, nebo zjistit vše, co Vás zajímá, přímo od ředitele.
Dveře budou samozřejmě otevřeny i ve třídách. Můžete tedy směle vstoupit a zjistit, jak probíhá výuka jednotlivých předmětů.
Svého školáka či předškoláka vezměte klidně s sebou.

NÁBOROVÉ DNY – sobota 10. 2. dopoledne a středa 14. 2. odpoledne

Náborové dny proběhnou v únoru (so dopoledne) a (st odpoledne). Jedná se o „zápis nanečisto“, po němž rodičům poskytneme zpětnou vazbu o možnostech přijetí. Můžete přijít kdykoliv v uvedených časech, děti prochází jednotlivá stanoviště a pro rodiče pořádáme informační posezení u kávy. Současně probíhá prohlídka školy.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na tel.: 485 104 615 (Po-Pá, 8-16h) či email: info@doctrina.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PŘEDŠKOLÁK – od 6. listopadu, registraci spustíme na konci října

Nabízíme Vám přípravný kurz pro předškoláky jehož náplní je příprava na budoucí školní docházku (dle desatera pro děti předškolního věku). Tento kurz pomůže Vašemu předškolákovi s přípravou na náročnou školu a pomůže navázat nové sociální vazby mezi budoucími spolužáky. Předškoláka připravíme na přijímací proces do první třídy, doporučíme a navrhneme, jak dítě připravit na školní docházku bez stresu a to i díky osobním konzultacím s paní učitelkou.

Kdy:
Předškolák začíná v pondělí 7. 11. od 15:30
Po každé lekci 15 minut konzultace pro rodiče

Kde:
ZŠ Doctrina – U Jánského kamene 587/1, Liberec 4, 460 01

Kapacita:
12-16 žáků

Čas:
60 minut

Registrace bude spuštěna v průběhu října.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Proběhne v pátek 5. dubna. Učitelé s dětmi cca 20 minut prověřují předpoklady pro úspěšné zvládnutí našeho vzdělávacího programu. Rodiče potřebují občanský průkaz a rodný list dítěte.

IMATRIKUACE

Proběhne v prostorách Liberecké radnice pravděpodobně 4. června od 17 hodin.

NÁBOR STUDENTŮ

  • Škola vede průběžně databázi zájemců.
  • Na začátku školního roku ředitel školy stanoví termíny dnů otevřených dveří a náborových dnů.
  • O termínech náborových dnů škola informuje na webových stránkách, prostřednictvím letáků a plakátů v libereckých mateřských školách.
  • Při náborových dnech učitelé probírají s dětmi úkoly  z „Desatera předškoláka“ – školní zralost dětí, jejich znalosti, schopnosti, vytváření sociálních vazeb, samostatnost, …
  • Zápis do 1. ročníku se koná první týden v dubnu.
  • Během dalších měsíců škola organizuje seznamovací akce pro budoucí prvňáčky.

JAKÝ JE PRŮBĚH PŘIJÍMÁNÍ?

Na naší škole bereme nábor a přijímání prvňáčků, jako velmi významnou událost. Proto vždy během roku pořádáme několik setkání se zábavným programem, díky kterým se mohou děti seznámit se svými budoucími spolužáky a s prostředím, které je čeká. Na závěr jsou tato setkání zakončena slavností imatrikulací.

Kritéria přijetí k zápisu.

Smlouva o studiu na ZŠ Doctrina

Nemůžete přijít na nábor či den otevřených dveří? Domluvte si s námi individuální termín.