INFORMACE PRO UCHAZEČE

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025 do 1. třídy základní školy

Seznam nepřijatých žáků pro školní rok 2024/2025 do 1. třídy ZŠ

NÁBOROVÉ DNY

 

Nábor proběhly na ZŠ Doctrina, Na Perštýně 404, Liberec 4, hlavní budova

 

Jedná se o „zápis nanečisto“, po němž rodičům poskytneme zpětnou vazbu o možnostech přijetí. Děti prochází jednotlivá stanoviště jako u zápisu. Pro rodiče pořádáme informační posezení u kávy. Rezervujte si čas, který Vám nejvíce vyhovuje.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na tel.: 485 104 615 (Po-Pá, 8-16h) či e-mail: info@doctrina.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

ZÁPIS

Proběhne v pátek 5. dubna. Učitelé s dětmi cca 20 minut prověřují předpoklady pro úspěšné zvládnutí našeho vzdělávacího programu. Rodiče potřebují občanský průkaz a rodný list dítěte.

REGISTROVAT

Den otevřených dveří

Připravujeme na říjen 2024 od 9h do 16h

Uvidíte, jak vypadá běžný den ve škole, kde je vzájemný respekt a budování pozitivního vztahu ke vzdělávání na prvním místě. Den otevřených dveří se koná na hlavní budově školy ZŠ Doctrina Na Perštýně 404, Liberec 4.
Stavte se nasát atmosféru, promluvit si s vyučujícími, prohlédnout si školu, nebo zjistit vše, co Vás zajímá, přímo od ředitele.
Dveře budou samozřejmě otevřeny i ve třídách. Můžete tedy směle vstoupit a zjistit, jak probíhá výuka jednotlivých předmětů.
Svého školáka či předškoláka vezměte klidně s sebou.

PŘEDŠKOLÁK

registraci připravujeme na říjen 2024

 

Nabízíme Vám přípravný kurz pro předškoláky jehož náplní je příprava na budoucí školní docházku (dle desatera pro děti předškolního věku). Tento kurz pomůže Vašemu předškolákovi s přípravou na náročnou školu a pomůže navázat nové sociální vazby mezi budoucími spolužáky. Předškoláka připravíme na přijímací proces do první třídy, doporučíme a navrhneme, jak dítě připravit na školní docházku bez stresu a to i díky osobním konzultacím s paní učitelkou.

Kdy:
Předškolák začíná od 15:30
Po každé lekci 15 minut konzultace pro rodiče

Kde:
ZŠ Doctrina – U Jánského kamene 587/1, Liberec 4, 460 01

Kapacita:
12-16 žáků

Čas:
60 minut

Registrace bude spuštěna v průběhu října 2024.

IMATRIKUACE

Proběhne v prostorách Liberecké radnice.

 

NÁBOR STUDENTŮ

  • Škola vede průběžně databázi zájemců.
  • Na začátku školního roku ředitel školy stanoví termíny dnů otevřených dveří a náborových dnů.
  • O termínech náborových dnů škola informuje na webových stránkách, prostřednictvím letáků a plakátů v libereckých mateřských školách.
  • Při náborových dnech učitelé probírají s dětmi úkoly  z „Desatera předškoláka“ – školní zralost dětí, jejich znalosti, schopnosti, vytváření sociálních vazeb, samostatnost, …
  • Zápis do 1. ročníku se koná první týden v dubnu.
  • Během dalších měsíců škola organizuje seznamovací akce pro budoucí prvňáčky.

JAKÝ JE PRŮBĚH PŘIJÍMÁNÍ?

Na naší škole bereme nábor a přijímání prvňáčků, jako velmi významnou událost. Proto vždy během roku pořádáme několik setkání se zábavným programem, díky kterým se mohou děti seznámit se svými budoucími spolužáky a s prostředím, které je čeká. Na závěr jsou tato setkání zakončena slavností imatrikulací.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání

Smlouva o studiu na ZŠ Doctrina

Nemůžete přijít na nábor či den otevřených dveří? Domluvte si s námi individuální termín.