DOKUMENTY ŠKOLY

Členění vyučovacích hodin

Školní řád

Prospěchové stipendium

Zásady hodnocení

Školní vzdělávací program

Organizace školního roku

Vnitřní předpis na vyúčtování akcí pořádaných školou

Vnitřní řád Školní družiny

Činnost školního poradenského pracoviště

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013 – finanční část

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012 – rozvaha

Výroční zpráva 2012

Zpráva ČŠI – leden 2012

Výroční zpráva 2011 – finanční rozvaha

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010 – finanční část

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009