GDPR

Ochrana fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Byla přijata směrnice o zacházení s osobními údaji v rámci Doctrina – základní škola a mateřská škola s.r.o.
Byl zajištěn pověřenec pro ochranu osobních údajů ve škole.

Jakékoli osobní údaje jsou zpracovávány organizací zákonným způsobem, tedy buď na základě zákona (právního předpisu), nebo se souhlasem subjektu, jehož údaje se zpracovávají.

Subjekty, jejichž osobní údaje jsou školou zpracovávány a jejich zákonní zástupci (dále jen „subjekty“), jsou o tom informovány prokazatelným způsobem.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona a prováděcích předpisů, zvláštních zákonů:

  • školní matrika,
  • dokumenty související s podpůrnými opatřeními žáků,
  • dokumenty související se sociálně právní ochranou dětí.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě veřejného zájmu

  • statistické výkazy