ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují k dětem a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli dětem dobrým příkladem.

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Jiří Paclt

paclt@doctrina.cz
Vyučuje: Fyzika 8. a 9.

Vzdělání:

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků

Vzdělávání dotykem

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Leadership kompetence leadera

 

Zájmy:

hudba, cestování, četba, sport – běh, běžky, turistika, voda

Zástupce ředitele školy

Mgr. Marek Draboň

drabon@doctrina.cz
Vyučuje: Tělesná výchova 6. ABd, 7-8d, Občanská výchova 8-9, Přírodopis 8

Vzdělání:

UJEP – Ústí nad Labem

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků

Vzdělávání dotykem

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Leadership kompetence leadera

 

Zájmy:

rodina, sport aktivně i pasivně – lyžování, florbal, fotbal, hudba, Doctrina

Zástupce ředitele školy
pro 1. stupeň

Mgr. Jan Vojtíšek

vojtisek@doctrina.cz

Vyučuje: 4. třídu

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků

Vzdělávání dotykem

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Tvořivá škola – činnostní učení

Zájmy:

Rodina, florbal, fotbal, jízda na kole, výpočetní technika

Manager
rozvoje škol MŠ a ZŠ

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: PČ7, počítačová grafika 9.tř.

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků

Vzdělávání dotykem

 

Zájmy:

Nové technologie, 3D tisk

Hospodářka

Sabina Chocová

chocova@doctrina.cz

Vzdělání:

Integrovaná střední škola – COP, Jablonec n. Nisou

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ

Účetnictví

Respektovat a být respektován

 

Zájmy:

sport, četba, divadlo

I. stupeň

Učitelka I. stupně

Mgr. Jana Josífková

josifkova@doctrina.cz
Vyučuje: 1. A

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci – 1. stupeň s rozšířenou výukou Aj

 

Absolvované kurzy:

Respektovat a být respektován,
Výchova Nevýchovou,
Český jazyk a matematika tvořivě,
Využití multimédií a mediální výchova ve výuce,
Netradiční metody a formy – projektové vyučování,
Úvod do problematiky nadání

Zájmy:

cyklistika, turistika, lyžování, cestování, angličtina

Učitelka I. stupně

Mgr. Monika Krpačová

krpacova@doctrina.cz
Vyučuje: 2. A
Vychovatelka: školní klub

Vzdělání:

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové

 

Absolvované kurzy:

 • Činnostní učení v 1. – 4. ročníku
 • Grafomotorika předškolního a mladšího školního věku
 • Netradiční formy výuky v matematice
 • Brána jazyků otevřená AJ
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků
 • Vzdělávání dotykem

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

rodina, sport, četba

Učitelka I. stupně

Mgr. Marcela Knoblochová

knoblochova@doctrina.cz
Vyučuje: třídní 3. A

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Speciální a integrativní pedagogiky obor psychopedie a logopedie
 • IT – podpora moderních forem výuky
 • English time pro 1. a 2. ročník
 • Tvořivá škola – činnostní učení
 • Poruchy učení a chování
 • Diplome d´Etudes en langue francaise

 

 

Zájmy:

rodina, hudba, cestování, četba

Učitel I. stupně

Mgr. Jan Vojtíšek

vojtisek@doctrina.cz
Vyučuje: 4. třídu, 5. tř TV dívky

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků

Vzdělávání dotykem

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Tvořivá škola – činnostní učení

Zájmy:

Rodina, florbal, fotbal, jízda na kole, výpočetní technika

Učitel I. a II. stupně

Mgr. Lukáš Durda

durda@doctrina.cz
Vyučuje: Fyzika 6.-7., HV 6., 8., 9., VL 5.AB  – laboratorní práce IQ Landie

Vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Absolvované kurzy:

 • Lektor iQ Landie

 

Zájmy:

hra na hudební nástroje, astronomie, historie, sport, autorská tvorba a herecká improvizace

Asistentka: 1. třída

Petra Janečková

janeckova@doctrina.cz

Asistentka: 2. třída

Šárka Mattioli

Mattioli@doctrina.cz

Vzdělání:
SOŠPg Liberec

Absolvované kurzy:

Zájmy:
Sport

II. stupeň

Učitelka I. a II. stupně

Mgr. Jitka Bärtlová

bartlova@doctrina.cz
Vyučuje:
Aj 4.A, 6.AB, 7., 9. třída,
Hv4, Hv6.A

Vzdělání:

Univerzita Karlova Praha

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Národní testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ – 3 dny
 • Dům zahraniční spolupráce – semináře k projektu Comenius – 4 dny
 • Hamstead School of English – London – 2 týdny
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

literatura, film, divadlo, hudba, turistika, kolo, lyže

Učitelka II. stupně

Mgr. Lucie Bernátová

bernatova@doctrina.cz
Třídní učitelka: 8. třída
Vyučuje:
 M7-8, Př 6-7, Inf 6.AB

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 

Zájmy:

Čtení, focení, divadlo, šití oblečení

Učitelka II. stupně

Mgr. Alena Bigelová

bigelova@doctrina.cz
Vyučuje: Čj 6.B, 9. tř., Dramatická vých. 7-9, Francouzský jazyk 8,9, Pč 9

Vzdělání:

FF UK Praha

 

Absolvované kurzy:

 • Činnostní učení ČJ pro 5. tř. – 8h
 • Činnostní učení ČJ pro 6. a 7. tř. – 4 dny
 • Jazykový pobyt v Nice – 14 dnů
 • Francouzská konverzace v Alliance francaise – 1x týdně
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

kolo, cestování, zahrada, četba, filmy

Učitelka II. stupně

Mgr. Eva Řebíčková

rebickova@doctrina.cz

Vyučuje:  AJ 2., 3., 5., 7., 8., 9. třídy

Vzdělání:

FP Technická univerzita v Liberci

Absolvované kurzy:

 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin

Zájmy:

Rodina, cteni, cyklistika, tenis, cestovani, zahrada

Učitelka II. stupně

Mgr. Alena Cihlářová

cihlarova@doctrina.cz
Vyučuje: Čj 6.A, 7. tř. 8. tř., Rv 6. tř., 7. tř., Ov 6. tř.,7. tř., Mediální výchova

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

Absolvované kurzy:

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

Zájmy:

Literatura, divadlo, film, umění, cyklistika

Učitel II. stupně

Mgr. Lukáš Durda

durda@doctrina.cz

Třídní učitel: 5. tř.
Vyučuje: Fyzika 6.-7. tř., HV 5., 6.B., 8., 9.tř. VL 5.tř, Př 5. tř., Inf 5. tř.  – laboratorní práce IQ Landie

Vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Absolvované kurzy:

 • Lektor iQ Landie

 

Zájmy:

hra na hudební nástroje, astronomie, historie, sport, autorská tvorba a herecká improvizace

Učitelka II. stupně

Mgr. Šárka Hrubá

hruba@doctrina.cz
Třídní učitelka: 6. A
Vyučuje:
M 6.AB, 9. tř, Nj 8-9

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Jazykový kurz v Berlíně – 2 týdny
 • Činnostní učení v matematice
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

turistika, cyklistika, lyžování

Učitel II. stupně

Bc. Matěj Chvála

chvala@doctrina.cz
Vyučuje: Ch 8-9, Tv 4.ch, 5. ch, 9.d., Hv 7.

Vzdělání:

FP Technické univerzity v Liberci

Absolvované kurzy:

2009 Školení atletických rozhodčích III. třídy LKAS
2011 Školení trenérů atletické přípravky
2016 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí a
Školení trenérů III. třídy ČAS pro mládež a dorost

Zájmy:

Hra na kytaru
Sport všeho druhu
Příroda, rybaření

 

Správce ICT

Bc. Vítězslav Jindra

jindra@doctrina.cz
Vyučuje: Inf 7 a 8, Pc 6. AB, Robotika, Mediální výchova
Administrátor: Gradebook, Webové stránky, Sociální sítě

Vzdělání:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Absolvované kurzy:

 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

Rodina, cyklistika, cestování, příroda, robotika

Učitel II. stupně

Mgr. Alois Javůrek

javurek@doctrina.cz
Třídní učitel: 6. B
Vyučuje: 
Z 6-9, Tv 6ABch, 7ch, 8ch, 9ch, Globální v. 7-9, ZTv 1-9, Př 9

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Koordinátor EVVO – 250 hodin
 • UEFA A licence – 200 hodin
 • Zdravotník zotavovacích akcí – Rescue Training – 48 hodin
 • CLIL – 140 hodin
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

rodina, sport, trenérství, environmentalistika, zdravá výživa

Učitelka II. stupně

Mgr. Hana Špičková

spickova@doctrina.cz
Třídní učitelka: 9. třída
Vyučuje: Dějepis 6.-9., Aj 1. tř., Regionální výchova

Vzdělání:

Pedagogická fakulta UK Praha

 

Absolvované kurzy:

 • Rozšiřující studium anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ – 320 hodin
 • Basic Methodological Principles in Teaching English to Young and Very Young Learners – 2 dny

 

Zájmy:

čtení, turistika, cyklistika

Učitelka II. stupně

Mgr. Marcela Tomanová

tomanova@doctrina.cz
Vyučuje
: Vv 5. tř., 6.AB

Učitelka I. stupně

Mgr. Klára Třešňáková Hyrmanová

tresnakova@doctrina.cz
Vyučuje: Čj 5, M 5,  Inf 4,  Pč 4., VV 4., 7-9,

Vzdělání:

Karlova univerzita

Absolvované kurzy:

 

Zájmy:

horolezení

zpěv

vaření

Učitel II. stupně

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: PČ7, počítačová grafika 9.tř.

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků

Vzdělávání dotykem

 

Zájmy:

Nové technologie, 3D tisk

Rodilí mluvčí

Rodilý mluvčí

Matthew

Velká Británie

Informace:

Rodilý mluvčí
Muir

Velká Británie – Skotsko

Informace:

Školní družina

Vychovatelka 1. třídy

Anežka Novotná

Novotna@doctrina.cz

Vzdělání:

SPŠT + TUL -Pedagogická příprava pro vychovatele

 

Absolvované kurzy:

 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Kurz výtvarných technik – 12 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

rodina, sport, zdravý životní styl, zvířata

Vychovatelka 2. třídy

Monika Kučerová

kucerova@doctrina.cz

Vzdělání:

SPŠSE, SPgŠ – Liberec

Absolvované kurzy:

 • Basketbal- trenerska licence „B“
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Alternativní metody učení – 2 leté
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Zájmy:

sport – basketbal, rodina, zahrada, turistika

Vychovatelka 3. třídy

Libuše Dolenská

dolenska@doctrina.cz
Vyučuje: Pč 7d

Vzdělání:

Gymnázium Tanvald

SPGŠ Litoměřice

TUL – Pedagogická příprava pro vychovatele

 

Absolvované kurzy v poslední době:

 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Tisk bez použití lisu – 8 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
 • (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

vaření, výtvarné texitní techniky, joga, pilates

Vychovatelka klub 4. tř.

Mgr. Monika Krpačová

krpacova@doctrina.cz

Vzdělání:

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové

 

Absolvované kurzy:

 • Činnostní učení v 1. – 4. ročníku
 • Grafomotorika předškolního a mladšího školního věku
 • Netradiční formy výuky v matematice
 • Brána jazyků otevřená AJ
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků
 • Vzdělávání dotykem

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

rodina, sport, četba

Vychovatelka klub 5. tř.

Mgr. Marcela Tomanová

tomanova@doctrina.cz