ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují k dětem a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli dětem dobrým příkladem.

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Jiří Paclt

paclt@doctrina.cz
Vyučuje: Fyzika 8. a 9.AB

Zástupce ředitele školy

Mgr. Marek Draboň

drabon@doctrina.cz
Vyučuje: Tělesná výchova 5.-7. tř,  Přírodopis 8., Občanská výchova 9.AB

Zástupce ředitele školy
pro 1. stupeň

Mgr. Jan Vojtíšek

vojtisek@doctrina.cz

Vyučuje: 4. třídu

Manager
rozvoje škol MŠ a ZŠ

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: PČ 7. ch třída

Ekonom

Sabina Chocová

chocova@doctrina.cz

I. stupeň

Učitelka I. stupně

Mgr. Monika Krpačová

krpacova@doctrina.cz
Vyučuje: 1 A

Učitelka I. stupně

Mgr. Jana Josífková

josifkova@doctrina.cz
Vyučuje: 2. A

Učitel I. stupně

Mgr. Jan Vojtíšek

vojtisek@doctrina.cz
Vyučuje: 3. A

Učitelka I. stupně

Mgr. Marcela Knoblochová

knoblochova@doctrina.cz
Vyučuje: třídní 4. A

Asistentka: 1. a 4. třída
Školní družina: 2. třída

Jana Mazáčová

Mazacova@doctrina.cz

Asistentka: 2. třída

Petra Janečková

Janeckova@doctrina.cz

Asistentka: 3. třída
Vychovatelka: 3. třída

Monika Rambousková

rambouskova@doctrina.cz

Asistent pedagoga pro 2. stupeň

Martin Masák

masak@doctrina.cz

II. stupeň

Učitelka I. a II. stupně

Mgr. Jitka Bärtlová

bartlova@doctrina.cz
Vyučuje:
Aj 3.-7.tř.,9.AB tř.
Hv 3.tř.
CTM 7. třída
Cambridge

Učitelka II. stupně

Mgr. Alena Bigelová

bigelova@doctrina.cz
Vyučuje: ČJ 9.AB třída

cocina

Učitelka II. stupně

Mgr. Petra Cociňa Mocová

Mocova@doctrina.cz

Vyučuje: Španělský jazyk 8.-9. tř.

Durda

Učitel II. stupně
Třídní učitel: 8. třídy

Mgr. Lukáš Durda

durda@doctrina.cz

Vyučuje: Fyzika 6. tř., 7., HV 5.,-9..AB, Přírodověda 5. tř, Vlastivěda 5.tř Přírodopis 6. tř, 7. tř.,  Tělocvik 8.tř

Učitelka I. a II. stupně
Třídní učitelka: 5. třída

Mgr. Vlasta Hamplová

Hamplova@doctrina.cz

Vyučuje:  Inf 4., 5., 6. tř., M 5. a 7. tř., Český jazyk 3. tř, Prvouka 3. třída

Učitelka II. stupně

Mgr. Šárka Hrubá

hruba@doctrina.cz

Vyučuje:
M 8.-, 9.AB tř.,  Nj 8. -9.AB tř,

Učitel II. stupně
Třídní učitel: 9.A třídy

Mgr. Matěj Chvála

chvala@doctrina.cz

Vyučuje: Ch 8.-9.AB tř. , Tv 5. , 7., 9. AB tř.

Javurek_Alois

Učitel II. stupně
Třídní učitel: 9.B třídy

Mgr. Alois Javůrek

javurek@doctrina.cz

Vyučuje: 
Z 6-9, Tv 4., 9.ABd, Globální v. 7-9, ZTv 1-9, Př 9

Učitel II. stupně
Správce ICT

Bc. Vítězslav Jindra

jindra@doctrina.cz
Vyučuje: Inf 7 -9., Pč 6. tř., Robotika
Administrátor: Bakaláři, Webové stránky, Sociální sítě

Učitelka II. stupně

Mgr. Lucie Pavlištová

pavlistova@doctrina.cz

Vyučuje: Čj 7., 8., , tř.,  Rv 6.,7. tř.,

Učitel II. stupně

Mgr. David Polák

polak@doctrina.cz

Vyučuje:  ČJ 5., 6., 9.tř. OV 6-8. tř., Tv 3. tř., Pč 9. tř.

Učitelka II. stupně

Mgr. Eva Řebíčková

rebickova@doctrina.cz

Vyučuje:  AJ 1., 3., 5., 8., 9. třídy

Učitelka II. stupně
Třídní učitelka: 7. třídy
Metodik prevence

Mgr. Hana Špičková

spickova@doctrina.cz

Vyučuje: Dějepis 6.-9., Aj 2. tř., 9. tř. , Regionální historie

Učitelka II. stupně
Třídní učitelka: 6. třídy

Mgr. Klára Třešňáková Hyrmanová

tresnakova@doctrina.cz
Vyučuje: Čj 5. 6.tř, M 6. tř,   Pč 5, 7., VV 5. – 9. tř. tř., HV 6. AJ 2. tř

Učitel II. stupně

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: PČ7

GARANTKA A METODIČKA PROGRAMU SÁM SEBOU – SKILLS BUILDER

Odborná konzultantka, Lektorka

Mgr. Lucie Bezděková Lauermanová

lauermanova@doctrina.cz

METODIČKA PROGRAMU SÁM SEBOU – SKILLS BUILDER

Odborná konzultantka, Lektorka

Mgr. Jana Vokáčová

vokacova@doctrina.cz

Rodilí mluvčí

Rodilá mluvčí

Jessica

Velká Británie

Rodilý mluvčí

Ronan

Velká Británie

Rodilý mluvčí

James

Velká Británie

Školní družina a klub

Vychovatelka 1. třídy

Monika Kučerová
vedoucí vychovatelka ŠD

kucerova@doctrina.cz

Vychovatelky 2. třídy

Jana Mazáčová

mazacova@doctrina.cz

Vychovatelka 3. třídy

Marie Komárková

komarkova@doctrina.cz

Vychovatelka klub 4.-5. tř.

Kateřina Šenberková

senberkova@doctrina.cz

Další