ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují k dětem a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli dětem dobrým příkladem.

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Jiří Paclt

paclt@doctrina.cz
Vyučuje: Fyzika 8.A, 8.B a 9.

Zástupce ředitele školy

Mgr. Marek Draboň

drabon@doctrina.cz
Vyučuje: Tělesná výchova 6. ch, 9.d, Přírodopis 8. AB, Pč 8.AB

IMG_1836

Zástupce ředitele školy
pro 1. stupeň

Mgr. Jan Vojtíšek

vojtisek@doctrina.cz

Vyučuje: 4. třídu

Manager
rozvoje škol MŠ a ZŠ

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: PČ 7. ch třída

Hospodářka

Sabina Chocová

chocova@doctrina.cz

I. stupeň

Učitelka I. stupně

Mgr. Jana Josífková

josifkova@doctrina.cz
Vyučuje: 1. A

Učitelka I. stupně

Mgr. Monika Krpačová

krpacova@doctrina.cz
Vyučuje: 2. A

Učitelka I. stupně

Mgr. Marcela Knoblochová

knoblochova@doctrina.cz
Vyučuje: třídní 3. A

Učitel I. stupně

Mgr. Jan Vojtíšek

vojtisek@doctrina.cz
Vyučuje: 4. A

Asistentka: 1. třída

Petra Janečková

Janeckova@doctrina.cz

Asistentka: 2. třída
Vychovatelka: 1. třída

Eliška Nováková

novakova@doctrina.cz

Asistentka: 3. třída
Školní družina: 3. třída

Jana Mazáčová

Mazacova@doctrina.cz

Asistentka pedagoga pro 2. stupeň

Duong Thao Bui (Adéla)

Duong@doctrina.cz

II. stupeň

Učitelka I. a II. stupně
Třídní učitelka: 9. třídy

Mgr. Jitka Bärtlová

bartlova@doctrina.cz
Vyučuje:
Aj 9.,8AB., 6., 5. třídy
Hv 4.tř.
CTM 7. třída

Učitelka II. stupně

Mgr. Alena Bigelová

bigelova@doctrina.cz
Vyučuje: Francouzský jazyk 9. třída, PČ 9. tř. ČJ 9. třída

cocina

Učitelka II. stupně

Mgr. Petra Cociňa Mocová

Mocova@doctrina.cz

Vyučuje: Španělský jazyk 8. tř.

Durda2

Učitel II. stupně
Třídní učitel: 7. třídy

Mgr. Lukáš Durda

durda@doctrina.czVyučuje: Fyzika 6. tř., 7., HV 5.,6., 8.AB,9. tř, Přírodověda 5. tř, Vlastivěda 5.tř Přírodopis 6. tř, 7. tř.,  – laboratorní práce IQ Landie

Učitelka I. a II. stupně

Mgr. Vlasta Hamplová

Hamplova@doctrina.cz

Vyučuje:  AJ 3., Inf 4., 5., 6. třídy, M 7. třída

Učitelka II. stupně

Mgr. Šárka Hrubá

hruba@doctrina.cz

Vyučuje:
M 8.AB, 9. tř.,  Nj 8. AB-9. tř,

Učitel II. stupně
Třídní učitel: 8.A třídy

Mgr. Matěj Chvála

chvala@doctrina.cz

Vyučuje: Ch 8.AB-9. tř. , Tv 5. d,, 6.d, 7.d, 9. ch tř., Hv 7.

Javurek_Alois

Učitel II. stupně
Třídní učitel: 8.B třídy

Mgr. Alois Javůrek

javurek@doctrina.cz

Vyučuje: 
Z 6-9, Tv 4.ch,5ch, 7.ch, 8.ABd, 8ABch, Globální v. 7-9, ZTv 1-9, Př 9

Učitel II. stupně
Správce ICT

Bc. Vítězslav Jindra

jindra@doctrina.cz
Vyučuje: Inf 7 a 8, Pc 6. AB, Robotika, Mediální výchova
Administrátor: Gradebook, Webové stránky, Sociální sítě

Učitel II. stupně

Mgr. David Polák

polak@doctrina.cz

Vyučuje:  ČJ 5., 8AB, 9.tř. OV 6-9. tř., Mediální výchova, Tv 3. tř.

Učitelka II. stupně

Mgr. Eva Řebíčková

rebickova@doctrina.cz

Vyučuje:  AJ 2., 4., 5., 7., 9. třídy

Učitelka II. stupně

Mgr. Lucie Pavlištová

pavlistova@doctrina.cz

Vyučuje: Čj 6., 7., , tř.,  Rv 6.,7. tř.,

Učitelka II. stupně
Třídní učitelka: 6. třídy

Mgr. Hana Špičková

spickova@doctrina.cz

Vyučuje: Dějepis 6.-9., Aj 1. tř., 4. tř. , Regionální historie

Marcela_Tomanova

Učitelka II. stupně

Mgr. Marcela Tomanová

tomanova@doctrina.cz
Vyučuje
: Vv 4. tř.,  6., 7.

Učitelka II. stupně
Třídní učitelka: 5. třídy

Mgr. Klára Třešňáková Hyrmanová

tresnakova@doctrina.cz
Vyučuje: Čj 5, M 5., 6.,   Pč 5, 7., VV 5., 8AB, 9. tř., HV 5.

Učitel II. stupně

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz

Vyučuje: PČ7, počítačová grafika 9.tř.

Rodilí mluvčí

Rodilá mluvčí

Imola

Velká Británie

Rodilý mluvčí

Ronan

Velká Británie

Školní družina a klub

Vychovatelka 2. třídy

 

Monika Kučerová
vedoucí vychovatelka ŠD

 

kucerova@doctrina.cz

Vychovatelka

Mgr. Marcela Tomanová

tomanova@doctrina.cz

Vychovatelky 3. třídy

Jana Mazáčová

mazacova@doctrina.cz

Vychovatelka 1. třídy

Eliška Nováková

novakova@doctrina.cz

Další