Úřední deska

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání – 2024

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025 do 1. třídy základní školy

Seznam nepřijatých žáků pro školní rok 2024/2025 do 1. třídy základní školy