KROUŽKY

PROČ JSOU MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DŮLEŽITÉ?

VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Mimoškolní aktivity dětem pomáhají smysluplně trávit volný čas. Rozvíjejí díky nim své schopnosti a dovednosti, posilují sebedůvěru a sociální vazby se svými spolužáky. Skrze zajímavé činnosti také neustále poznávají nové věci a učí se tak lépe chápat svět kolem nás.

 

Tato stránka slouží jako přehled o nabízených kroužcích. Do registrace kroužků se dostanete odkazem, který naleznete z bezpečnostních důvodů pouze v Bakalářích v modulu Komens. Zapisování na kroužky se otevře 18. 9. 2023 mezi 9:00-10:00. V případě komplikací kontaktujte V. Jindru ( jindra(at)doctrina.cz )

Nabídka volnočasových aktivit pro školní rok 2023/2024.

JAZYKY

 • Angličtina s rodilým mluvčím 1.-5. třída
 • CTM Literature for Curious Minds
 • Příprava na zkoušky Cambridge – Movers, Flyers, KET, FCE

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, DOVEDNOSTI A UMĚNÍ

 • Keramický kroužek
 • Jóga
 • Věda nás baví
 • Hra na flétnu
 • Sborový zpěv
 • Klub zábavné logiky „Koumáci“
 • Šachový kroužek

DĚTSKÁ UNIVERZITA PŘI TUL NA DOCTRINĚ

 • Robotika LEGO Mindstorms
 • Robotika pro začátečníky
 • 3D tisk

SPORT

 • Zdravotní tělocvik
 • Florbal
 • Házená
 • Kurz sebeobrany
 • Kroužek pohybových her