KROUŽKY

PROČ JSOU MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DŮLEŽITÉ?

VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Mimoškolní aktivity dětem pomáhají smysluplně trávit volný čas. Rozvíjejí díky nim své schopnosti a dovednosti, posilují sebedůvěru a sociální vazby se svými spolužáky. Skrze zajímavé činnosti také neustále poznávají nové věci a učí se tak lépe chápat svět kolem nás.

 

Tato stránka slouží jako přehled o nabízených kroužcích. Do registrace kroužků se dostanete odkazem, který naleznete z bezpečnostních důvodů pouze v GRADEBOOKU v modulu TŘÍDA. Zapisování na kroužky se otevře 15. 9. 2022 mezi 8:00-10:00. V případě komplikací kontaktujte V. Jindru ( jindra(at)doctrina.cz )

Nabídka volnočasových aktivit pro školní rok 2022/2023.

JAZYKY

 • Angličtina s rodilým mluvčím 1.-5. třída
 • CTM Literature for Curious Minds
 • Příprava na zkoušky Cambridge – Movers, Flyers, PET, FCE
 • Francouzský jazyk

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, DOVEDNOSTI A UMĚNÍ

 • Klub „mluvme spolu“
 • Experimentální dramatika
 • Keramický kroužek
 • Ruční dřevořezba
 • Věda nás baví
 • Hra na flétnu
 • Klub zábavné logiky „Koumáci“
 • Šachový kroužek

DĚTSKÁ UNIVERZITA PŘI TUL NA DOCTRINĚ

 • Robotika LEGO Mindstorms
 • Robotika pro začátečníky
 • 3D tisk

SPORT

 • Zdravotní tělocvik
 • Florbal
 • Házená
 • Kurz sebeobrany
 • Golf

PRO DOSPĚLÉ

 • Kurz komunikace a rétoriky