KROUŽKY

PROČ JSOU MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DŮLEŽITÉ?

VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Mimoškolní aktivity dětem pomáhají smysluplně trávit volný čas. Rozvíjejí díky nim své schopnosti a dovednosti, posilují sebedůvěru a sociální vazby se svými spolužáky. Skrze zajímavé činnosti také neustále poznávají nové věci a učí se tak lépe chápat svět kolem nás.

 

Tato stránka slouží jako přehled o nabízených kroužcích. Do registrace kroužků se dostanete odkazem, který naleznete z bezpečnostních důvodů pouze v GRADEBOOKU v modulu TŘÍDA.

Otevřené volnočasové aktivity pro školní rok 2018/2019.

JAZYKY

 • Angličtina s rodilým mluvčím
 • Příprava na zkoušky Cambridge – Starters, Movers, KET
 • Španělština

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Klub „Mluvme spolu“

DOVEDNOSTI

 • Keramický kroužek
 • Věda nás baví
 • Hra na flétnu
 • Počítače pro začátečníky
 • Klub zábavné logiky „Koumáci“
 • Klub logiky a deskových her
 • Pěvecký sbor

DĚTSKÁ UNIVERZITA PŘI TUL NA DOCTRINĚ

 • Modelování a 3D tisk
 • Mladý Geek
 • Robotika
 • Comprehensive Science – online kurz fyziky

SPORT

 • Sportovní hry
 • Zdravotní tělocvik
 • Judo
 • Florbal
 • Házená
 • Sportovní hry – Le parkour
 • Kurz sebeobrany Profi Defence
 • „Barevný volejbal“ – přípravka Dukla Lbc
 • Basketbal