Naše škola realizuje v období 04/2023 – 12/2024 projekt OP JAK CZ.02.02.XX/00/22_002/0006562  s aktivitami:

1.I/1 Školní asistent MŠ

1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

1.II/1 Školní asistent ZŠ  

1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.II/10 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK  

1.V/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK