PROČ JSOU MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DŮLEŽITÉ?

VŠESTRANNÝ ROZVOJ

Mimoškolní aktivity dětem pomáhají smysluplně trávit volný čas. Rozvíjejí díky nim své schopnosti a dovednosti, posilují sebedůvěru a sociální vazby se svými spolužáky. Skrze zajímavé činnosti také neustále poznávají nové věci a učí se tak lépe chápat svět kolem nás.

 

Jak se registrovat

Postačí si vybrat ten správný kroužek a stisknout tlačítko s termínem. Po vyplnění krátkého formuláře stiskněte „Odeslat“ a během pěti minut naleznete svou registraci v tabulce pod registračním formulářem. Jakmile nalezneme Vaši platbu na bankovním účtu školy, Vaše registrace zezelená. Potvrzení platbou je pro nás ochranou proti falešným registracím. Pozorně sledujte naplněnost kroužku. Všechny kroužky mají svou maximální kapacitu. Pokud ale uvidíme velký zájem o kroužek, budeme se snažit co nejdříve vypsat nový termín.

V případě technických problémů prosím kontaktujte administrátora webu na jindra@doctrina.cz

Číslo účtu školy: 288720495/0300

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka a název kroužku.

KROUŽKY

JAZYKY

Anglický jazyk s rodilým mluvčím

 

Odpolední kroužky angličtiny budou vedeny rodilými mluvčími, tedy zcela v angličtině. Na rozdíl od dopolední výuky bude angličtina především prostředkem k dorozumívání pro hravé aktivity, stolní hry, vyrábění, tvorbu anglického časopisu apod. v návaznosti na schopnost dané věkové skupiny se odpoledne soustředit. Nebudou to tedy další hodiny angličtiny, jako tomu je dopoledne zaměřené přímo na výuku jazyka, ale spíše zábavné aktivity vedené výhradně v anglickém jazyce a to především s ohledem na děti tak, aby se mohly na kroužek těšit a více si v odpoledních hodinách odpočinout. Děti se toho samozřejmě i přesto dost naučí, ale mnohem volnějším a méně cíleným způsobem.

1.-5. třída - úterý - Registrovat

 

CTM Literature for Curious Minds

Vhodné pro žáky, kteří neprochází systémem přípravy pro Cambridge

7. třída - lichý čtvrtek 14:15-15:45, vede: J. Bärtlová - Registrovat

 

Příprava na zkoušky Cambridge

Cambridge English Young Learners je série motivujících testů, které prověřují jazykové dovednosti dětí již od 1. stupně. Podrobnější informace naleznete na www.cambridgeenglish.org/younglearners.

Naše kroužky jsou zaměřeny na přípravu k testům.
Zařazení do jednotlivých úrovní prosím konzultujte s učiteli AJ.

Movers - St 14:00 – 14:45, vede H. Špičková - RegistrovatFLYERS – St 14:50-15:35, vede H. Špičková - RegistrovatKET - Úterý 14:00 - 14:45, vede J. Bärtlová - RegistrovatFCE - Pá 14:00 – 14:45, vede Ronan - Registrovat

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, DOVEDNOSTI A UMĚNÍ:

DĚTSKÁ UNIVERZITA PŘI TUL NA DOCTRINĚ

SPORT