Zápis do 1. třídy

V pátek 5. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. třídy, kterého se zúčastnilo rekordní množství dětí v historii Doctriny. Zájem o naši školu nás velmi těší a dovoluje nám vybrat si do budoucí první třídy ty nejlepší z výborných. Děti během odpoledne ukázaly obrovský potenciál, který v sobě mají. Od září bude již na našich učitelích, aby v nich tento potenciál proměňovali ve výborné studijní výsledky a aby citlivě pracovali s jejich talenty.