ZAMĚSTNANCI

KDO U NÁS UČÍ

PEDAGOGICKÝ SBOR

Naši zaměstnanci jsou skuteční profesionálové, kteří přistupují k dětem a jejich vzdělání nadstandardně a s respektem. Dbáme na to, aby pěstovali dobré vztahy v rámci celého kolektivu naší školy a vždy vystupovali tak, aby byli dětem dobrým příkladem.

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Jiří Paclt

paclt@doctrina.cz
Vyučuje: Fyzika 6. – 9. ročník

Vzdělání:

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin

Vzdělávání dotykem – 39 hodin

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Leadership kompetence leadera – 5 dní

 

Zájmy:

hudba, cestování, četba, sport – běh, běžky, turistika, voda

Manager rozvoje

Mgr. Martin Turčík

turcik@doctrina.cz
Vyučuje: Inf 4 a Inf 6 chlapci , Pč 7, Grafika, 3D tisk

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin

Vzdělávání dotykem – 39 hodin

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Leadership kompetence leadera – 5 dní

 

Zájmy:

fotografie, informační technologie, 3D tisk, hudba, kolo, běh

Zástupce ředitele školy

Mgr. Marek Draboň

drabon@doctrina.cz
Vyučuje: Tv 6-9, Ov, SH 6-9

Vzdělání:

UJEP – Ústí nad Labem

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin

Vzdělávání dotykem – 39 hodin

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Leadership kompetence leadera – 5 dní

 

Zájmy:

rodina, sport aktivně i pasivně – lyžování, florbal, fotbal, hudba, Doctrina

Hospodářka
Vedoucí školní jídelny

Sabina Chocová

chocova@doctrina.cz

Vzdělání:

Integrovaná střední škola – COP, Jablonec n. Nisou

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin

Účetnictví – 130 hodin,

Respektovat a být respektován – 32 hodin

 

Zájmy:

sport, četba, divadlo

I. stupeň

Učitelka I. stupně

Mgr. Monika Krpačová

krpacova@doctrina.cz
Vyučuje: 1. A

Vzdělání:

Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové

 

Absolvované kurzy:

 • Činnostní učení v 1. – 4. ročníku
 • Grafomotorika předškolního a mladšího školního věku
 • Netradiční formy výuky v matematice
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

rodina, sport, četba

Učitelka I. stupně

Mgr. Marcela Knoblochová

knoblochova@doctrina.cz
Vyučuje: třídu 1.B

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Speciální a integrativní pedagogiky obor psychopedie a logopedie – 2 letý kurz
 • IT – podpora moderních forem výuky – roční kurz
 • English time pro 1. a 2. ročník – půlroční kurz
 • Tvořivá škola – činnostní učení
 • Poruchy učení a chování – roční kurz
 • Diplome d´Etudes en langue francaise

 

 

Zájmy:

rodina, hudba, cestování, četba

Učitelka I. stupně

Mgr. Martina Křivancová

krivancova@doctrina.cz
Vyučuje: 2. třídu

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

Tvořivá škola – činnostního učení – 188 hodin

Metoda dobrého startu – 8 hodin

Grafomotorika u dětí ml. školního a předškolního věku

ESRO – Osobnostní rozvoj – 2 denní kurz

 

 

Zájmy:

cestování, památky, četba, kultura

Učitel I. stupně

Mgr. Jan Vojtíšek

vojtisek@doctrina.cz
Vyučuje: 3. třída

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin

Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin

Vzdělávání dotykem – 39 hodin

(série 9 školení o využití ICT ve výuce)

Tvořivá škola – činnostní učení – pro 4. ročník

 

Zájmy:

florbal, fotbal, jízda na kole, výpočetní technika

Učitelka I. stupně

Mgr. Marcela Tomanová

tomanova@doctrina.cz
Vyučuje: 4. třída, Vv a Pč v 5. tř., Vv 6. tř.

Vzdělání:

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem

 

Absolvované kurzy:

 • Motivace hrou ve vyučování 1.stupně – 6 hodin
 • EVVO na 1. stupni prožitkem – 4 hodiny
 • Kořeny evropské kultury – 5 hodin
 • Barevný rok – 6 hodin
 • Český jazyk činnostně – 8 hodin

 

Zájmy:

cestování, fotografování, kultura

Asistentka, vychovatelka

Šárka Mattioli

mattioli@doctrina.cz
asistentka 1.A a 1.B,
vychovatelka školního klubu

Vzdělání:

SPŠT + TUL -Pedagogická příprava pro vychovatele

 

Absolvované kurzy:

 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Kurz výtvarných technik – 12 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

rodina, sport, zdravý životní styl, zvířata

Asistentka, vychovatelka

Slávka Chaloupecká

chaloupecka@doctrina.cz
asistentka a vychovatelka 2.třídy

Vzdělání:

Střední průmyslová škola ve Vysokém Mýtě

 

Absolvované kurzy:

 • Pedagogiky pro pedagogy volného času  – 40h
 • Pečovatelka o děti ve věku 3-15let – 160h

 

Zájmy:

turistika, vaření, ruční práce-šití, pletení, háčkování, různé výtvarné techniky, chovatelství, zahradničení

II. stupeň

Učitelka II. stupně

Mgr. Alena Svobodová

svobodova@doctrina.cz
Vyučuje: Cj 5, 6, 8, Hv 5-9

Vzdělání:

Pedagogická fakulta UK Praha

 

Absolvované kurzy:

 • Činnostní učení Čj – Tvořivá škola – 2 dny
 • Moderní učitel – Čj – 2 dny
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

četba, cestování, hudba, cyklistika

Učitelka II. stupně

Mgr. Šárka Hrubá

hruba@doctrina.cz
Vyučuje: M 6-9, Nj 8-9

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Jazykový kurz v Berlíně – 2 týdny
 • Činnostní učení v matematice
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

turistika, cyklistika, lyžování

Učitelka II. stupně

Mgr. Alena Bigelová

bigelova@doctrina.cz
Vyučuje: Čj 7 a 9, Dramatická vých. 7-9, Francouzský jazyk 8 a 9

Vzdělání:

FF UK Praha

 

Absolvované kurzy:

 • Činnostní učení ČJ pro 5. tř. – 8h
 • Činnostní učení ČJ pro 6. a 7. tř. – 4 dny
 • Jazykový pobyt v Nice – 14 dnů
 • Francouzská konverzace v Alliance francaise – 1x týdně
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

kolo, cestování, zahrada, četba, filmy

Učitel II. stupně

Mgr. Alois Javůrek

javurek@doctrina.cz
Vyučuje: Z 6-9, Tv 4,5,8,9, Vl 5, Globální v. 7-9, SH 3-5, ZTv 1-9

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Koordinátor EVVO – 250 hodin
 • UEFA A licence – 200 hodin
 • Zdravotník zotavovacích akcí – Rescue Training – 48 hodin
 • CLIL – 140 hodin
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

rodina, sport, trenérství, environmentalistika, zdravá výživa

Učitelka II. stupně

Mgr. Petra Šilhánová

silhanova@doctrina.cz
Vyučuje: M 5, Ch 8-9, Př 5-9, Rv 6,7

Vzdělání:

 

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • CLIL – Chemie a přírodopis
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

cyklistika, turistika, ruční práce

Učitelka II. stupně

Jana Hruboňová

hrubonova@doctrina.cz
Vyučuje: Vv 7-9

Vzdělání:

 

 

Absolvované kurzy:

 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

malba, keramika, turistika

Učitelka II. stupně

Mgr. Hana Špičková

spickova@doctrina.cz
Vyučuje:

 • Dějepis 6-9
 • Aj 1., 8. a 9.třída

Vzdělání:

Pedagogická fakulta UK Praha

 

Absolvované kurzy:

 • Rozšiřující studium anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ – 320 hodin
 • Basic Methodological Principles in Teaching English to Young and Very Young Learners – 2 dny

 

Zájmy:

čtení, turistika, cyklistika

Správce ICT

Bc. Vítězslav Jindra

jindra@doctrina.cz
Vyučuje: Inf 5, Inf 6 dívky, 7 a 8, Pc 6, Robotika

Vzdělání:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 

Absolvované kurzy:

 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

cyklistika, cestování, příroda, robotika

Učitelka II. stupně

Mgr. Jitka Bärtlová

bartlova@doctrina.cz
Vyučuje: Aj 2, 4-9

Vzdělání:

Univerzita Karlova Praha

Technická univerzita v Liberci

 

Absolvované kurzy:

 • Národní testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ – 3 dny
 • Dům zahraniční spolupráce – semináře k projektu Comenius – 4 dny
 • Hamstead School of English – London – 2 týdny
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

literatura, film, divadlo, hudba, turistika, kolo, lyže

Učitelka II. stupně

Mgr. Dagmar Grzinčič

grzincic@doctrina.cz
Vyučuje: AJ

Vzdělání:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Ústí nad Labem

Case Western Reserve University – Cleveland

Alliance française, Université de Poitiers – CAREL

 

Absolvované kurzy:

 • Instruktor komerčního aerobiku a “bodywork“ (licence B) – Medzinárodna škola Body in Motion, Bratislava, Slovakia

 

Zájmy:

Business English, teoretická lingvistika, překladatelství

Učitel II. stupně

Mgr. Lukáš Durda

durda@doctrina.cz
Vyučuje: Fyzika 6-9 – laboratorní práce IQ Landie

Vzdělání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Absolvované kurzy:

 • Lektor iQ Landie

 

Zájmy:

hra na hudební nástroje, astronomie, historie, sport, autorská tvorba a herecká improvizace

Školní družina

Vychovatel 1.B

Učitel MŠ Doctrina

Ivoš Kobr, DiS

kobr@doctrina.cz

Vzdělání:

Vyšší odborná škola v Litomyšli

 

Absolvované kurzy:

 • Kurz mluvní průpravy – 3 týdny
 • „Kouzelná věda“ (Přírodovědně-technické jednodenní semináře v iQparku – 5 různých tematických školení z oblasti přírodních věd)

 

Zájmy:

četba, šachy, dobročinné aktivity v rámci lidskoprávní organizace Amnesty International a think-tanku Regionální Fórum, z. s., kultura

Vychovatelka 1. A

Monika Kučerová

kucerova@doctrina.cz

Vzdělání:

SPŠSE, SPgŠ – Liberec

 

Absolvované kurzy:

 • Basketbal- trenerska licence „B“
 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Alternativní metody učení – 2 leté
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
  (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

sport – basketbal, rodina, zahrada, turistika

Vychovatelka 3. třída

Libuše Dolenská

dolenska@doctrina.cz
Vyučuje: Pč 7d

Vzdělání:

Gymnázium Tanvald

SPGŠ Litoměřice

TUL – Pedagogická příprava pro vychovatele

 

Absolvované kurzy v poslední době:

 • Rozvoj klíčových kompetencí u žáků – 120 hodin
 • Brána jazyků otevřená AJ – 80 hodin
 • Tisk bez použití lisu – 8 hodin
 • Vzdělávání dotykem – 39 hodin
 • (série 9 školení o využití ICT ve výuce)

 

Zájmy:

vaření, výtvarné texitní techniky, joga, pilates