Žáci 5. třídy uspěli ve scio testech

Vážení rodiče,

s potěšením Vám mohu oznámit, že ve srovnávacích testech Scio skvěle uspěli žáci páté třídy.

Jejich průměrný percentil za třídu je v českém jazyce 73 a v matematice dokonce 78 (percentil vyjadřuje, kolik procent testovaných žáků mělo horší výsledek), což znamená, podle předběžných výsledků, umístění v nejlepších 10% z testovaných škol v ČR.

Navíc jsme zjistili výrazný posun k lepšímu oproti výsledkům této třídy před dvěma lety – u českého jazyka o 5 bodů a v matematice dokonce o 15!

V anglickém jazyce děti procházely rozřazovacím testem SCATE a třetina dětí získala úroveň A2, která je očekávána v Rámcovém vzdělávacím programu (platném pro české školství) až u žáků deváté třídy.

Děkuji dětem a učitelům za vynikající práci.

Jiří Paclt