Vánoční dárek pro banku


Před časem jsme uspěli v celonárodní soutěži „Penny hýbejme se hezky česky“. Dobře míněná akce měla svoje drobné mouchy, jen jako příklad: pro Doctrinu mohli hlasovat pouze nakupující v Chrastavě a Frýdlantu a tedy nás „překvapivě“ ve finále místní školy převálcovaly. Organizátoři si nás do regionálního finále vybrali díky avizovanému zapojení našeho školního parlamentu do případném rozhodování o získané ceně. Tou bylo posléze sportovní vybavení v hodnotě 5000,- a nemalé množství zdravých potravin. Sportovní vybavení odhlasované parlamenťáky, v podobě basebalových rukavic, již čeká v kabinetě tělesné výchovy na jarní výuku, ale ovoce dodané v druhé polovině prosince do poloprázdné školy by čekalo leda tak, v lepším případě, kompostování.  Problematická doba s sebou však přináší i příležitosti a v tomto duchu nakonec parlameňtáci zabodovali i v závěru adventu. Téměř třicet kilo ovoce se dostalo s jejich přičiněním do Potravinové banky Liberec, kde redistribucí k potřebným nepřijde jídlo nazmar. 

Naopak udělá radost mnoha lidem s odlišnými příběhy, než je třeba ten váš. 
Hezké Vánoce dobrými skutky dlážděné