Umíme se bezpečně chovat v kyberprostoru?

Dnes nás navštívili policisti z Útvaru speciálních činností služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie ČR.
Žáci se dozvěděli zajímavosti o policii v ČR, rozšířili si znalosti z oblasti kyberkriminality. Mnoho věcí už znali, ale hlavně se dozvěděli jak se vyvarovat nebezpečím na internetu. Na příkladech z reálného světa se dozvěděli například i následujícíc pojmy: Operativec, vyšetřovatel, kyberprostor, kyberšikana, šikana přes sociální sítě, kybergrooming, sexting – víte, co tyto pojmy znamenají?