Třeťáci na exkurzi ve spalovně

V čase povelikonočním vyrazily naše obě třetí třídy na exkurzi do spalovny. Zde se třeťáci mohli podívat na provoz spalovny a dozvěděli se také, kde končí jejich odpadky. Nejvíce děti zaujal jeřáb, který s odpadky ve spalovně manipuloval. Děti pokládaly našemu průvodci otázky vážné i úsměvné, důležité ale je, že na vše dostaly odpověď.