Theater week na Doctrině

ZŠ Doctrina na letní prázdniny připravila tři týdenní programy nejen pro své žáky. Jedním z nich je Theater week, ve kterém se žáci prvního stupně (1. – 5. třída) mohou velice příjemnou, hravou a nenucenou formou učit anglicky. Celý týden se žáci budou s rodilou mluvčí Georgi učit a připravovat divadelní vystoupení, tvořit si masky a rekvizity. Komunikačním jazykem nejen s rodilou mluvčí, ale i mezi sebou bude samozřejmě angličtina.

Pro více informací, videopozvánku lektorů a registraci navštivte stránku www.zsdoctrina.cz/tabor

Theater week se koná 11. – 15. 7. 2016 vždy od 8.00 do 16.00.