Soutěž s panem Popelou – úspěšný začátek

V září proběhla na Doctrině sběrová akce starého papíru z právě příchozích průběžných výsledků vyšlo najevo, že se nám podařilo stanovit nový rekord a to jen těžko uvěřitelných 6,07 tun, což znamená na jednoho žáka téměř 30 kilogramů.  Zapojilo se mnoho žáků učitelů i rodičů, kterým děkujeme. Nejkomplexnější zapojení předvedla 3. A a již tradičně devítka. Poděkování patří, ale i všem, kteří třídí odpad ve škole, jelikož se svým chováním velkou měrou zasadili o tento krásný výsledek. Výtěžek z akce bude věnován na sponzoring „našeho“ mladého mnicha Stenzina stujícího v ladackém klášteře.

Uvidíme jak se nám podaří zopakovat tento úžasný výsledek na jaře.

Zde žije Stenzin Ladakh

Odkaz na stránku zprostředkovávájící sponzoring Most pro Tibet