Ředitel školy kontroluje kvalitu výuky

Neuběhlo ani 14 dní školy a pan ředitel Jiří Paclt opět začal chodit na hospitace. Jeho první hospitační kroky vedly k nejmenším žákům. Byl přítomen na hodinách matematiky a českého jazyka u kmenových učitelů 1. až 4. třídy. Zaměřil se také na výuku angličtiny v prvních třídách, kde byl přítomen, jak na hodinách českých paní učitelek, tak na hodině rodilé mluvčí. Již nyní si plánuje návštěvy na stupni druhém.

Zde se můžete podívat na fotografie z hospitací.