Recitace na Doctrině!!!

Ve čtvrtek 17. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže. Účinkující byli rozděleni do 4 věkových kategorií. Jsme moc rádi, že zastoupení měli všechny kategorie. Účastníci kategorie 1. stupně, tedy 2. – 3 třída a 4. – 5. nám krásně přednesli 1 text a jejich starší kolegové z 6. – 7. třídy či 8. – 9. třídy se projevili hned dvakrát.
Do okresního kola přímo postoupil 1 recitátor či recitátorka z každé kategorie a spolu s nimi 1 náhradník. Letos byly výsledky následující:

  1. – 3. třída: Postoupila Tea Třešňáková. Náhradníkem se stal Dan Cocina Moc.
  2. – 5. třída: Postoupila Alenka Pěničková. Náhradníkem jest Kryštof Hájník
  3. – 7. třída: Postoupila Ája Matějíčková. Náhradnicí je Ema Cinkánová.
  4. – 9. třída: Postoupil Tonda Adam. Náhradnici máme v Doře Klabanové.

Postupujícím gratulujeme! Zároveň s tím děkujeme všem účinkujícím a divákům.
Těšíme se za rok zas.
Další báseň rychle tas!

Fotografie najdete tradičně v galerii školy.