Přírodovědný klokan 2020

11. listopadu proběhla tradiční celorepubliková testová akce, ve které si mohou změřit své přírodovědné dovednosti z matematiky, chemie, přírodopisu i zeměpisu žáci osmých a devátých tříd. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Letos se z pochopitelných důvodů netradičně uskutečnila online formou. Což přesunulo více zodpovědnosti na bedra zúčastněných žáků. Nebylo to jako například v Zeměpisné olympiádě, kde je mnou po dlouhé roky zajištěno, že každý kdo navštěvuje Doctrinu od šesté třídy výš si v klidu napíše test, jenž mu přistane pohodlně o hodině na stole, aniž by se o cokoliv musel starat. Musím trochu smutně podotknout, že účast byla nehojná i přesto se však prosadila tradiční jména, která dlouhodobě vykazují zájem o prohlubování učiva a tedy vyšší samostatné rozvíjení svého potenciálu. Na třetím místě se umístil Antonín Reiser, stříbrnou pozici vybojoval Tomáš Kubíček a jasným vítězem se stal Matěj Endrych. Borci ze stupňů vítězů jsou členy osmé třídy. Vítězům gratuluji a všem, kteří se zúčastnili, děkuji a věřím, že získané zkušenosti využijí v blížících se přijímacích testech.
A. Javůrek
učitel Doctríňák ;-)