Povzbuzení pro deváťáky

Třeťáci se rozhodli podpořit své patrony před přijímacími zkouškami na střední školy, a tak k nim dnes vyrazili , aby jim předali přání plné povzbuzení. Každý žák deváte třídy dostal svou dávku malé energie. Deváťáci se starali o malé, a tak teď byla řada na nich, aby jim to alespoň částečně mohli vrátit. Všichni držíme našim nejstarším palce. Věříme a přejeme jim mnoho zdaru!