PORADENSTVÍ

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Ve škole pracuje speciální pedagog paní docentka Ilona Pešatová. Její kancelář se nachází v 1.patře nad školní jídelnou, pravidelně bude mít konzultační hodiny v pondělí. Rodiče ji mohou bezplatně navštívit a nemusí tak navštěvovat různá specializovaná centra. Součastně se vše řeší přímo ve škole. Paní docentka dochází za učiteli na pravidelné konzultace.

Kontakt: pesatova@doctrina.cz

Speciální pedagog se zabývá především dětmi, kterým je potvrzena individuální integrace, dále spoluprací s učiteli a rodiči v případě výchovných problémů.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Alena Bigelová

konzultační hodiny v pondělí od 13h do 14h

(nebo kdykoli jindy po předchozí domluvě telefonem nebo mailem – bigelova@doctrina.cz)

V ČEM TAKÉ POMÁHÁME?

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ A GYMNÁZIA

Kromě klasických poradenských služeb nabízíme našim žákům pomocnou ruku při výběru a přecházení na vyšší stupně vzdělání.

Ve školním roce 2014/15 byli naši žáci 9.třídy v přijímacím řízení na střední školy velmi úspěšní:

 

 • všichni žáci, kteří se hlásili na gymnázium byli přijati
 • 20 žáků bude pokračovat ve studiu na středních odborných školách (4leté studijní obory s maturitou)
 • 2 žáci nastoupí do učebních oborů

1 žák z 5.třídy byl přijat na 8leté gymnázium, 2 žáci ze 7. třídy nastoupí na 6leté gymnázium.

 

GRATULUJEME!

Žákům 9. třídy byly vydány přihlášky, prosím o jejich vyplnění a přinesení do 20. 2. 2015

 

Přijímací řízení – informace pro školní rok 2014/2015:

 

 • budou-li se hlásit žáci na obě SŠ v Lib.kraji, budou dělat 2 PZ 22.a 23.4.2015
 • budou-li se hlásit na 1 SŠ mimo LK a 1 v LK, budou dělat 2 PZ (1.15.4., pokud se škola přihlásila do pilotního testování, a 2. buď 22. nebo 23.4.2015)
 • budou-li se hlásit na obě SŠ mimo LK, budou dělat PZ 15.4., pokud se školy přihlásily do pilotního testování, a to jen 1, která bude mít platnost pro obě školy)

 

V LK zajišťuje PZ firma Scio (čeština, matematika a studijní předpoklady), pilotní testování firma Cermat (čeština a matematika).

Přihlášky žáci dostanou po Vánocích (v případě oborů s talentovou zkouškou v říjnu), vyplněné je přinesou výchovné poradkyni v polovině února 2015, potvrzené školou je žáci dostanou zpět k odeslání na střední školy.Na střední škole musí být přihlášky do 15.3.2015.

 

K potvrzení zájmu uchazeče o studium na zvolené střední škole je zaveden tzv.zápisový lístek, který žáci obdrží v polo-vině března a podávají ho na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí na školu. Žák může uplatnit zápisový lístek pouze jednou (to neplatí v případě, že uchazeč byl přijat na školu po odvolání).

 

Případné další termíny (2.a další kola přijímacího řízení) vypisují školy individuálně a je možné podat si na ně libovolný počet přihlášek.

K přijímacímu řízení stačí předložit kopii zprávy z poradny (posudku u integrovaných) výchovné poradkyni střední školy (nejlépe na Dnu otevřených dveří nebo při indiv.schůzce), příp. se u ředitele SŠ informovat, zda zohlední SPU při přijí-macích zkouškách. Žádné zvláštní potvrzení není potřeba.

 

 • v 1.kole přijímacího řízení je možné si podat 2 přihlášky
 • přihlášky žáci obdrží po Vánocích, na SŠ se podávají do 15.3.2015, na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2014 (žáci je obdrží ve 2.pol.října)
 • všechny školy budou na maturitní obory v Libereckém kraji pořádat přijímací zkoušky z matematiky, češtiny a studij-ních předpokladů formou testů Scio
 • krajse nezapojí do pilotního jednotného plošného testování při PZ
 • přijímací zkoušky se konají 22 a 23..4. 2015 (v případě nemoci je     náhradní termín v květnu)
 • ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (v prostorách školy a na webových stránkách)
 • nepřijatí obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně
 • do 3 dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání
 • do 10 prac.dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné podat na zvolenou školu zápisový lístek(žáci ho dostanou v březnu 2015)

Doporučujeme navštívit Educu v Tipsport Aréně, která se koná 16. – 18. října 2014 – s žáky 9.třídy na ni jdeme 17.10., dále využít Dnů otevřených dveří na středních školách, příadně konzultací s výchovnou poradkyní v pondělí od 13h do 14h (nebo kdykoliv jindy po domluvě). Lze využít též služeb Informačního a poradenského střediska Úřadu práce, jehož služby jsou zdarma.

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2015/2016 najdete také na webových stránkách Libereckého kraje (Informace k přij.řízení), na portále www.edulk.cz (zřizovaný krajem) – např. termíny přijímacího řízení, informace o volných místech po 1.kole, náležitosti odvolání ap.

 

Sledujte prosím webové odkazy:

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Liberecký kraj

Informační systém pro absolventy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy