Politické procesy v 9. třídě

V deváté třídě proběhlo několik politických procesů. Ludmila Brožová odsoudila nejen Miladu Horákovou a Rudolfa Slánského, ale mnoho dalších nevinných lidí k trestům vězení a pracím v uranovém dole. Mnoho dalších prchlo za hranice. Většinou mlčky tomu přihlížel Klement Gottwald s typickou dýmkou v ústech.