Páťáci jsou 6. v republice

Tomáš Levko, Ondra Šoltys a Jan Hendrych se po vítězství v okresním a krajském kole soutěže TUTA VIA VITAE umístili na krásném 6. místě v republice. Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU se zaměřovala na několik tématických okruhů:

1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič
2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista
3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař
4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU
5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví
6) Právní gramotnost aneb Občan a právo

Naši žáci museli znát odpovědi např. na otázky „Co uděláš pokud je u poraněného podezření na úraz páteře?“, „Co uděláš, pokud zazní varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně nejde o povodeň či zemětřesení?“, „Jak po sobě následují stupně povodňové aktivity?“ nebo „Mezi vysoce hořlavé látky patří?“. Soutěž se konala 28.4 v Praze v klášteře Emauzy.

 

Našim chlapcům velice gratulujeme, protože být 6. v republice je obrovský úspěch.