Obhájené vítězství ve finále Office Arena 2021!

Po vítězném školním a krajském kole se Anička Jungmannová připravovala na kolo finálové. Do finále desátého ročníku se nominovalo 14 nejlepších ze všech krajů ČR. Ve finálovém kole bylo za úkol dokončit projekt návrhu proměny lokality města (školy), který žáci započali už v krajském kole. Posledním krokem bylo připravit zajímavou a atraktivní prezentaci pro účastníky a zájemce, zaměřenou na zdravý vztah k prostředí, ve kterém žijete. Finále prověřilo schopnost prezentovat soutěžní projekt v online konferenci, reagovat na dotazy poroty a obhájit si své řešení.
Anička po osmi minutové prezentaci s přehledem zodpověděla dotazy poroty a rozsahem i zpracováním svého projektu získala zasloužené první místo. Obhájila tak loňské umístění a stala se zatím jedinou vítězkou, která to dokázala!
Gratulujeme a přejeme mnoho sil do dalších soutěží.

VJ