Náměstek hejtmana na Doctrině

V pátek 5.dubna naši školu navštívil náměstek hejtmana Petr Tulpa a vedoucí
odboru školství KÚLK Jiřina Princová. Spolu s panem ředitelem si prohlédli
školu a seznámili se s principy fungování soukromé školy a našimi úspěchy.
Došlo také na diskusi o postavení soukromých škol, provázanosti jednotlivých
stupňů vzdělávací soustavy a financování školství.