MATURITA Z ANGLIČTINY UŽ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE? NA DOCTRINĚ ANO.

Od 1. září 2015 je možné maturitní zkoušku z angličtiny nahradit  Cambridge zkouškou úrovní B1 nebo vyšší. Na zkoušky Cambridge jsou žáci ZŠ Doctrina připravováni od první třídy. Vyučujeme podle metodiky Cambridge a žáci si mohou postupně zkoušky vyzkoušet v různých úrovních (Starters, Movers, Flyers). Žáky připravujeme, aby nejpozději v 9. třídě zkoušku B1 úspěšně složili. Což znamená, že budou opouštět základní školu Doctrina s maturitou v kapse.

S potěšením Vás informujeme, že od  1. září 2015 platí v České republice možnost nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka i Cambridge English certifikáty na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. § 19).

Dle § 81, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. platí následující: „Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“

Aktuální seznam zkoušek poskytující možnost nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka je ke stažení na stránkách ministerstva školství.

Zkoušky Cambridge English na úrovni B1 nebo vyšší jsou na tomto seznamu samozřejmě uvedeny!