INFORMACE

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

NAŠE ŠKOLA

Naše škola se nachází téměř v samotném centru Liberce a má výbornou dopravní dostupnost díky těsné blízkosti terminálu MHD. Přesto je školní areál včetně okolí školy plný zeleně a nabízí tak dětem příjemné prostředí, ve kterém se mohou skutečně nadechnout.

Maximální počet dětí ve třídě je 22. Řadíme se tak mezi menší zařízení, které vyniká především rodinnou atmosférou. Žáci z různých ročníků se mezi sebou dobře znají a výborně spolu vychází. To je také naším hlavním cílem – vytvářet přátelské prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně.

Celý školní komplex je tvořen třemi budovami a prostornou školní zahradou, která je vybavena herními prvky, ohništěm, travnatým hřištěm,
zahradní učebnou.

Na Perštýně 44

HLAVNÍ BUDOVA

Zde se nachází učebny pro 2.-9. ročník, (současně sloužící pro hudební a výtvarnou výchovu a chemii), dále jsou zde odborné učebny (fyzika, jazyky a počítače), kanceláře vedení školy a hospodářky, sborovna, školní družina, školní knihovna a šatny.

U Jánského Kamene 587

BUDOVA „ZA KOSTELEM“

V této budově jsou umístěny učebny pro 1. ročník, dále učebna pro dělené hodiny, tělocvična se šatnami, kabinet tělesné výchovy a správcovský byt.

Na Perštýně 42

BUDOVA JÍDELNY

V této budově jsou kromě jídelny s výdejnou umístěny také keramická dílna,
cvičná kuchyňka, kancelář speciálního pedagoga a školní klub, který je určen dětem od 4. třídy. Dáváme maximální péči i starším dětem po skončení hlavní výuky. Klub je volný, děti zde mohou relaxovat, dělat si úkoly, věnovat se řízené činnosti pod dohledem vychovatelky nebo si zahrát některou ze společenských her či např. stolní tenis.

VYBAVENÍ ŠKOLY

V každé učebně je umístěn interaktivní systém (sestava – dotyková tabule, dataprojektor, reproduktory, připojení pro notebook). Pedagogičtí pracovníci mohou využít dva stolní počítače, deset notebooků a každy je vybaven tabletem, celá budova je pokryta wi-fi signálem. Od školního roku 2015/2016 začínáme pilotně výuku na tabletech. Šatny pro 2. stupeň jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami. Šatny pro převlékání na TV jsou přímo u tělocvičny. Třídy vybaveny novým nábytkem a odpovídajícími učebními pomůckami.

HYGIENICKÉ PODMÍNKY

Pravidelně se sleduje:

– zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáku před úrazy, násilím,  šikanou a dalšími patologickými jevy
– organizování školní výuky s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků
– vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů
– zdravé prostředí učeben (světlo, bezhlučnost, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku)
– dostupnost prostředků první pomoci

V případě hezkého počasí chodí žáci na velkou přestávku ven, případně využívají zahradní učebnu.

Pro dodržování pitného režimu slouží prodej nápojů a drobného občerstvení o velké přestávce, ve školní družině zajišťují pitný režim dětí vychovatelky. Žáci mohou také využít vodobar.

PRONÁJMY

Tělocvična:
200 Kč/hod, volné termíny: sobota do 14h, neděle odpoledne do 17h

Učebny:
100 Kč/hod, po dohodě lze za příplatek využít techniku (interaktivní tabule, dataprojektor, DVD)

Historie školy

Naše škola převzala k 1. 9. 2009 činnost po Základní škole, Liberec, Na Perštýne 404/44, p. o. zřízenou městem a navázala ve většině oblastí na její aktivity včetně přechodu všech žáku a zaměstnanců.

Chceme pokračovat v úspěšné činnosti této školy po stránce výukové (úspěchy žáku v přechodu na střední školy, resp. ve srovnávacích testech) i po stránce výchovné (nízký výskyt sociálně patologických jevu).

Škola Na Perštýne má velmi dlouhou historii – je doloženo, že zde škola fungovala již na konci 19. století.