Indiánské stmelovací kurzy 2. st.

V předsvatováclavském týdnu proběhly na Doctrině oblíbené Stmelovací kurzy. Dvoudenní aktivitami nabitou akcí si prošly všechny ročníky základní školy. První stupeň přespával ve svých třídách a od šestky výše se vyjelo do Ekocentra v Oldřichově v Hájích. Tým zkušených lektorů se snažil připravit program na míru jednotlivým věkovým kategoriím tak, aby měl každý poznat něco nového o sobě, o svých spolužácích i o světě kolem nás. Intenzivní kurzy měly za cíl posílit v žácích samostatnost i schopnost spolupráce, vše bylo umocněno indiánským tématem vztaženým k udržitelnému rozvoji. Náročná akce se podle ohlasů podařila a věříme, že pomohla nastartovat třídní kolektivy tím správným směrem. 

Fotogalerii najdete zde.