Imatrikulace a Absolutorium 2016

V úterý 7. června se na Liberecké radnici konala Imatrikulace a Absolutorium. Imatrilulace je slavnostní přijetí budoucích prvňáčku na Doctrinu. Děti jsou šerpovány a dostávají pamětní medaili. Absolutorium je slavnostní ukončení základní školy našich deváťáků. Ti jsou také šerpováni a prohlášeni za absolventy základní školy. Celým ceremoniálem provázel Jan Amos Komenský a účastnil se také pan náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. Ten předal budoucím prvňáčkům slavnostní bonsaj a popřál mnoho úspěchů v jejich budoucí životní etapě. Na závěr pan ředitel pozval všechny na občerstvení, které přichystaly žákyně 7. třídy pod vedením paní učitelky Dolenské. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů na Doctrině a našim deváťákům přejeme mnoho úspěchů při studiu na středních školách.