iBobr – soutěž v informatice

Soutěž probíhala od 6. do 15. listopadu. V jubilejním 10. ročníku soutěže jsme se zapojili v maximální možné míře a to hned ve třech kategoriích! Kategorie Mini (4. a 5. třída) a Benjamin (6. a 7. třída) probíhala „pouze“ v rámci jednotlivých škol – bez srovnání s ostatními školami. Celkem se soutěže zúčastnilo 74.518 soutěžících.

Kategorii Mini jsme měli nejpočetněji zastoupenou a to hned 41 žáky, z nichž se úspěšnými řešiteli stalo 15 žáků ze 4. nebo 5. třídy. Nejlepšího výsledku dosáhl Toník Lai, který získal maximální počet bodů (192)! Hned za ním se umístili Filip BenešDavid Gúčik, kteří měli oba shodně 180 bodů! Obdiv patří zejména Davidovi, který je o rok mladší, než první dva jmenovaní borci.

Kategorie Benjamin přinesla velké překvapení v tom, že šesťáci nedali sedmákům šanci a s převahou je výsledkově převálcovali. Nejlepší se tak stala Julie Štaifová s 210 body (maximum 240) těsně následovaná Bartolomějem Smolkou (208 b.), třetí v pořadí byla naše nová posila Apolena Renglová (193 b.).

V kategorii Kadet jsme měli čtyři dobrovolníky z 8. třídy. Nejlepším z nich byl (stejně jako v loňském roce) Vojta Jungmann, který se svými 198 body (maximum 240 bodů) obsadil parádní 1615. místo (celkem v této kategorii soutěžilo přes 19000 žáků základní škol a gymnázií)! Za ním se umístili Matěj Štaif (189 b.) a Jan Kupský (168 b.).
Všem účastníkům děkuji za zodpovědný přístup k soutěži.
V. Jindra