Finále soutěže Office Arena opět s Doctrinou

5. 5. 2021 proběhne finálové kolo mezi 14 nejlepšími ze 14 krajů ČR. Office Arena je soutěž zaměřená na využívání technologií z balíku Microsoft Office při řešení zadaných úloh. Krajské kolo bylo již tradičně velmi obsáhlé a bylo nutné při něm využít Word, Excel, i PowerPoint. Téma bylo starám se o své město – soutěž návrhů restrukturalizace okolí školy s položkovým rozpočtem a prezentací pro investory. I v této dovednosti válcuje zbytek kraje Anna Jungmannová z osmé třídy. Po tom, co prošla školním a krajským kolem jí čeká online prezentace její práce před přísnou porotou a boj o další skvělé umístění. Aničce držíme pěsti a doufáme ve zopakování loňského celorepublikového prvenství!