DOCTRINA DOMÁCÍ VÝUKA OD 16. 3. 2020

Vážení rodiče a žáci,
 
vzhledem k mimořádnému omezení osobní přítomnosti žáků a studentů na základních a středních školách v ČR Doctrina připravuje systém domácího vzdělávání formou elektronické komunikace. V pondělí 16. 3. 2020 proběhne mimořádná pedagogické porada, ze které vzejdou jednotlivé komunikační kanály, kterými budou vyučující a žáci komunikovat. Následně Vás budeme podrobně informovat. Využívat se bude především Gradebook, Google Classroom a emailová komunikace.
Vaše DOCTRINA