DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

V pátek 26. října se Doctrině konala akce, kterou si školní parlament připravil  na oslavu 100 let vzniku Československa.

Zadání bylo jasné. Zapojit kreativitu a vymyslet jak se sladit s tématem tohoto významného dne. Vítané bylo všechno, co naše představivost nabídla. Převleky, barvy na obličeji, vlajky, apod.

Už ráno jsme viděli zapálenost tříd. Žáci se malovali a dolaďovali poslední detaily svých kostýmů. O třetí hodině jsme se pak s parlamenťáky šli podívat přímo do tříd a udělit ceny. Za úspěch považujeme, že žádná třída nezůstala bez odměny. Hlavní ceny si pak odnesly skvělé masky TGM a Věry Čáslavské. Tito dva si také mnohokrát zapózovali pro fotografy.

Za celý školní parlament mohu říci, že se akce náramně povedla. Převleky byly originální a důvtipné (po chodbách se promenádovali prezidenti, sportovci i sportovní fanoušci, učenci i skaut – Jaroslav Foglar), zapálenost tříd byla k nezaplacení atmosféru si užívala celá škola. V sedmé třídě například došlo k situaci, kdy mistr Jan Hus (pan učitel Javůrek) vyvolával pana prezidenta Miloše Zemana (žák Arnošt Křenovský).
Doufáme, že jste si den vzniku Československa užili stejně jako my, a těšíme se na další akce.

Laura Levko

člen školního parlamentu za osmou třídu