Den učitelů

Na 28. března tradičně připadá Den učitelů. Ve spolupráci se školním parlamentem proběhla akce kdy si v tento den mohli netradičně užít výuku v kůži učitele i žáci Doctriny. Zájemců bylo mnoho, stačilo se jen předem dohodnout s pedagogem, prokonzultovat přípravu a hurá za, před, anebo vedle katedry. Učili starší doctriňáci mladší ročníky, ke vzdělávání docházelo i v rámci jedné třídy, ale našli se i odvážlivci, kteří si troufli jít vyučovat své starší spolužáky. Akce se podařila fotogalerie je toho důkazem.