Den proti rakovině

V rámci velmi známe celorepublikové charitativní akce pořádané Ligou proti rakovině proběhl Květinový den i na DOCTRINĚ.
Akci měli v režii naší deváťáci. Vše bylo pojato jako praktický projekt. Sami tedy zajišťovali vše co bylo organizací povoleno, od distribuce letáků přes rozdělení do akčních skupin až po působící osvětu, někteří si vyzkoušeli i vyplňování složenek a nechyběla ani stránka improvizační, při řešení organizačních obtíží. Vše však dopadlo nad míru skvěle, jelikož se letošním výběrem podařilo stanovit nový „školní rekord“ 11284 Kč.
Věříme, že tyto praktické zkušenosti využijí v budoucích okamžicích svých přepestrých životů.
Všem, kteří se zapojili děkujeme, že přispěli na dobrou věc.