DEN NA RUBY 2019

Školní parlament vyhlásil Den naruby. To znamená, že kluci přijdou převlečení za holky a holky přijdou převlečené za kluky. Den se uskutečnil 1. března v pátek. Někteří se převlékli již ráno doma, ale většina přišla v normálním oblečení a převlékla se až ve třídě. I učitelé se zúčastnili.
Výuka probíhala podle rozvrhu, ale stejně jsme se moc neučili, protože neustále někdo vyrušoval svými poznámkami nebo smíchem. O velké
přestávce obešel školní parlament všechny třídy a vyhodnotil účast ve třídě a nejlepší kostým. Účast byla ve všech třídách velká, ale nejlépe
dopadla 4. třída, která měla 100% účast. Cenu za nejlepší kostým dostala Daniela Sůrová, Jana Vlčková a Marka Havelková, z učitelského sboru.
Lucius Bernát.