Děkujeme

Vážení rodiče,

máme za sebou dva týdny režimu, který si nikdo z nás nemohl představit a tedy se na něj i připravit.

Chtěl bych při této příležitosti moc poděkovat všem zúčastněným za to, jak celkově tuto situaci v naší škole zvládáte. Děkuji všem rodičům, žákům a především učitelům. Jsme si vědomi, že, obzvláště pro rodiče žáků prvního stupně, je to další pracovní úvazek navíc.

Abychom měli s žáky co nejbližší možný kontakt a ulevili Vám rodičům, přechází naši učitelé postupně na výuku pomocí videokonferencí, ale ani to se neobejde, alespoň u prvních připojení, bez Vaší pomoci. Současně si uvědomujeme, že musíte sledovat několik zdrojů (Gradebook, Classroom, e-mail), proto všechny informace o denních úkolech vkládáme od prvního dne na jedno místo: zsdoctrina.cz/doma, abyste Vy i Vaše děti měli rychlý přehled o denním plánu. Prosíme všechny, aby toto místo navštívili vždy jako první. Dozvíte se zde totiž, kdy probíhá jaká výuka formou videokonference a nezmeškáte nic důležitého.

Přesto asi situace není a nemůže být ideální – nastavení každého dítěte k této práci je zcela individuální stejně jako možnosti u Vás doma. Z důvodu neustálého zlepšování systému chci poprosit Vás (nebo raději přímo Vaše děti), abyste v případě potřeby dávali okamžitou zpětnou vazbu učitelům – ať už z hlediska srozumitelnosti, rozsahu nebo náročnosti (povinných) úloh. Je to složité – na jednu stranu chceme maximálně využít potenciál dětí, současně chceme práci zjednodušit pro děti, které s tímto systémem mají problémy. Hlavním faktorem je tady samozřejmě věk, ale vidím v dnešní době obrovskou příležitost posunout děti v samostatnosti, čtenářské gramotnosti, plánování si času, práci s informacemi a dlouhé řadě dalších kompetencí.

Závěrem konstatuji, že jsem nesmírně hrdý na přístup a velký skok ve využívání IT nástrojů našimi vyučujícími, na to, že od prvního dne máme nastavený funkční a stále se zlepšující se systém, že skokově narůstá počet videokonferencí (tento týden jsme zahájili výuku AJ s rodilými mluvčími).

Ještě jednou všem moc děkuji a držte se

Jiří Paclt
ředitel školy