Odemykání dětského potenciálu

16. června 9.00 – 16.00

Každé dítě se narodí jako originál s řadou silných stránek a talentů.

Škola silné stránky bohužel nerozvíjí, ale soustředí se pouze na stránky slabé a eliminaci chyb.

Kurz vede

Jan Mühlfeit

Jan je globální stratég, kouč a mentor. Jeho osobní poslání:

“Pomáhám jednotlivcům, organizacím a zemím na celém světě, aby odemkli svůj lidský potenciál.”

 • 22 let Microsoft, 15 let ve vedení, naposledy Chairman Europe
 • Přednáším pro: Harvard, Cambridge, Imperial College, MIT…
 • Koučuji: manažery, sportovce, umělce, děti z dětských domovů
 • Rozhovory: CNN, Bloomberg, CNBC, New York Times, Washington Post, La Tribune, WSJ
 • Autor knihy: Pozitivní leadership říjen 2016, PEARSON, Financial Times Publishing

Kateřina Novotná

 • Vysoká škola ekonomická v Praze (obor Arts Management)
 • Diplomová práce věnovaná rozvoji dětské kreativity v předškolním věku
 • Několikaměsíční studijní pobyt v New Yorku
 • Přes 10 let práce s dětmi v předškolním i školním věku
 • Spoluautorka projektu Odemykání dětského potenciálu
 • Koučovací výcvik pod vedením Jana Mühlfeita
 • Současně Marketing specialist pro společnosti GoodCall a Recruitment Academy

odemykání dětského potenciálu

Každé dítě se narodí jako originál s celou řadou talentů. Škola talenty bohužel nerozvíjí, ale soustředí se pouze na stránky slabé a eliminaci chyb. Důležité je pomoci dětem tyto talenty najít, podpořit jejich rozvoj a naučit je začít je efektivně využívat.

 

Rodiče i jejich děti dělají často 4 základní chyby, které jim pak neumožní využívat naplno jejich potenciál:

 

 • Snaží se zlepšovat SLABINY a nesoustředí se na SILNÉ STRÁNKY
 • Formulují nejdříve PLÁN, tedy co a jak budou dělat , místo toho, aby si položili otázku o jejich POSLÁNÍ na světě – a sice proč to budou dělat
 • Snaží se řídit ČAS místo toho, aby řídili svoji ENERGII
 • Soustředí se prvotně na ÚSPĚCH místo toho, aby prožívali ŠTĚSTÍ JIŽ NA SVOJI CESTĚ ZA ÚSPĚCHEM

 

Obsah kurzu

Tento kurz pomůže dětem pochopit, jaké jsou jejich talenty a jak je možné je využít při rozvoji v budoucím pracovním a osobním životě. Teoretickou část provází celá řada příkladů z praxe nejen z pracovního, ale také osobního života.

 

Kurz přiblíží dětem i rodičům témata jako:

 • Úvod do pozitivní psychologie a jak funguje náš mozek
 • Jak najít své pravé já – autentičnost
 • Energie , Motivace, Inspirace – jak s nimi pracovat v mladém věku
 • Osobní mise, osobní výjimečnost
 • Testování Gallup StrengthsExplorer včetně výsledného rozboru
 • Individuální praktická cvičení se silnými stránkami s každým účastníkem kurzu
 • Příklady z praxe, rady a konzultace a mnoho dalšího…

Cílová skupina

Kurz je určen primárně pro děti ve věku 10-14 let, vzhledem k náročnosti a úrovni testu StrengthsExplorer, který byl přímo pro tuto věkovou kategorii vyvíjen. Zúčastnit se však mohou i děti starší (cca ve věku 14-16 let) či mladší (8-10 let), které již zvládají samostatně pracovat a nebude jim dělat problém vyplnit test. Kurz je celodenní, takže necháváme čistě na zvážení rodičů, zda se budou i mladší děti schopné soustředit po celou dobu kurzu.
Tematika celého kurzu je pak určena jak pro děti, tak i pro jejich rodiče včetně závěrečné diskuze i práce v oddělených skupinkách.

 

Cena

4 719 Kč s DPH

Cena kurzu obsahuje:

 • Celodenní kurz pro 2 osoby (rodič + 1 dítě)
 • Každý další člen rodiny + 1000 Kč bez DPH
 • Zakoupení přístupových kódu k testu talentů
 • Výsledný report (TOP 3 Talenty), příručka pro rodiče, pracovní sešit pro děti
 • Drobné občerstvení a nápoje
 • Další materiály na rozvoj talentů dítěte

 

Termíny

16. 06. 2017 (9:00 – 16:00)

Adresa: Doctrina ZŠ, Na Perštýně 404/44, Liberec 4, 460 01 (hlavní budova soukromé základní školy Doctrina)

Kapacita: 20 dětí (+20 rodičů)

Zbývá

0

volných míst

Čeká

1

náhradník

MEDIÁLNÍ PARTNER