Český den proti rakovině

Do známé celorepublikové charitativní akce pořádané Ligou proti rakovině se zapojila opět i DOCTRINA.
Akci měli v režii naší deváťáci. Distribuovali kytičky nejen po školních budovách, ale i ve městě či v zaměstnání svých blízkých. Projekt se nadmíru vydařil, jelikož se vybralo krásných 10 497,-. Částka bude použita na léčbu rakoviny plic. Všem co se aktivně či pasivněji zapojili, velice děkujeme. Příští rok se chystáme zlepšenou agitací zvednout opět povědomí o této charitativní celonárodní akci.