Bobřík informatiky – iBobr

Soutěž probíhala od 5. do 16. listopadu. V 11. ročníku soutěže jsme se zapojili v maximální možné míře ve třech kategoriích! Kategorie Mini (4. a 5. třída) a Benjamin (6. a 7. třída) probíhala „pouze“ v rámci jednotlivých škol – bez srovnání s ostatními školami. Celkem se soutěže zúčastnilo 79 988 soutěžících.

Kategorii Mini jsme měli nejpočetněji zastoupenou a to hned 56 žáky, z nichž se úspěšnými řešiteli stalo 20 žáků ze 4. nebo 5. Třídy! Nejlepšího výsledku dosáhla Kája Nejedlová, která měla pouze jednu chybu a získala 180 bodů. Pořadí bylo tak těsné, že se 176 body byli na druhém místě Tadeáš Berka, Zuzka Karvayová a Nicol Neuwirthová! Obdiv patří zejména všem na druhém místě, protože jsou o rok mladší než první Kája Nejedlová.

Kategorie Benjamin přinesla velké překvapení v tom, že šesťák porazil i všechny sedmáky. Zvítězil Matěj Endrych se 204 body (maximum 240), hned za ním se umístila Julie Štaifová s 192 body a potvrdila svoje kvality i výsledky z minulého roku. Třetí místo získala Tereza Maryšková se 181 body.

V kategorii Kadet jsme měli pouze jediného dobrovolníka z 9. třídy. Vojta Jungmann, se opět zlepšil a získal 205 bodů (maximum 240 bodů).

Celorepublikové výsledky nejsou kvůli zavedení GDPR dostupné.

V. Jindra