Absolvent Doctriny v CERNu

Náš bývalý žák, Kryštof Polák je nyní studentem Aplikované vědy v inženýrství (AVI) na Technické univerzitě v Liberci.
O prázdninách se díky programu stáží dostal do švýcarských laboratoří CERN.
Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) sídlící v Ženevě je proslulá především díky největšímu urychlovači částic na světě. V oddělení, které má na starosti metrologii a nastavení urychlovačů, zkoumali studenti TUL nové metody přesného měření a určení polohy. Kryštof a jeho tři spolužáci strávili v Ženevě jeden měsíc a aktivně zapojili se do mnoha experimentů.
Přejeme mu (stejně jako všem absolventům), aby se dostával na další zajímavá místa a stáže, které ho v životě posunou mnohem dál.