INFORMACE PRO UCHAZEČE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a Náborové dny

NÁBOROVÉ DNY

V únoru se konají ve středu 7. 2. 2018 od 14 do 18 hodin a v sobotu 17. 2. 2018 od 9 do 11 hodin náborové dny. Jedná se o „zápis nanečisto“, po němž rodičům poskytneme zpětnou vazbu o možnostech přijetí. Můžete přijít kdykoliv v uvedených časech, děti prochází jednotlivá stanoviště a pro rodiče pořádáme informační posezení u kávy. Současně probíhá prohlídka školy.

Den otevřených dveří

Kdy: 30. října 2017 8.30-13.00
Kde: Hlavní budova školy Na Perštýně 404/44, Liberec 4

Během posledního říjnového pondělí (30. 10. 2017) zůstávají dveře Základní školy Doctrina všem otevřeny a to v době výuky: 8:30-13:00. Uvidíte, jak vypadá běžný den ve škole, kde je vzájemný respekt a budování pozitivního vztahu ke vzdělávání na prvním místě. Den otevřených dveří se koná na hlavní budově školy ZŠ Doctrina Na Perštýně 404, Liberec 4.
Stavte se nasát atmosféru, promluvit si s vyučujícími, prohlídnout si školu, nebo zjistit vše co Vás zajímá, přímo od ředitele.
Dveře budou samozřejmě otevřeny i ve třídách. Můžete tedy směle vstoupit a zjistit, jak probíhá výuka jednotlivých předmětů.
Svého školáka či předškoláka vezměte klidně s sebou.

Na dni otevřených dveří se také můžete blíže informovat o kurzu JÁ PŘEDŠKOLÁK. Jeho cílem je hravou formou připravit děti předškolního věku na školní režim. Kurz začíná 6. 11. a navštěvovat jej lze až do června. Den otevřených dveří. Bude probíhat vždy v pondělí od 16:00, přímo v budově školy.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na tel.: 485 104 615 (Po-Pá, 8-16h) či email: info@doctrina.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Předškolák

Nabízíme Vám přípravný kurz pro předškoláky jehož náplní je příprava na budoucí školní docházku (dle desatera pro děti předškolního věku). Tento kurz pomůže Vašemu předškolákovi s přípravou na náročnou školu a pomůže navázat nové sociální vazby mezi budoucími spolužáky. Předškoláka připravíme na přijímací proces do první třídy, doporučíme a navrhneme jak dítě připravit na školní docházku bez stresu a to i díky osobním konzultacím s paní učitelkou.

Kdy:
Každé pondělí od 16.00 do 17.00, začínáme 6. 11. 2017
Po každé lekci 15 minut konzultace pro rodiče

Kde:
ZŠ Doctrina – Na Perštýně 404, Liberec 4, 460 01

Kapacita:
10-12 žáků

Čas:
60 minut

Cena: 2500,-

Závaznou přihlášku na kurz najdete ZDE.

Informace pro provedenou platbu:
Číslo účtu: 3849409001/5500
Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno dítěte a Já předškolák.
Jakmile zaregistrujeme platbu na našem účtu, Vaše registrace zezelená.

Zápis

ZÁPIS do 1. třídy

6. dubna 2018 (pátek)
14.00 – 18.00

 

NÁBOR STUDENTŮ

  • Škola vede průběžně databázi zájemců
  • Na začátku školního roku ředitel školy stanoví termíny náborových dnů
  • O termínech náborových dnů škola informuje na webových stránkách a prostřednictvím letáku a plakátů v libereckých mateřských školách
  • Při náborových dnech hodnotí učitelé školní zralost dětí, jejich znalosti, schopnosti, vytváření sociálních vazeb, samostatnost,…
  • Při rozhovoru s rodiči vyhodnocuje ředitel školy (případně další pracovníci školy) soulad zájmu rodičů s cíli školy
  • Rodiče mohou zpracovat materiál, v němž objasní svá očekávání vůči škole a priority v oblasti vzdělávání
  • Během února a března ředitel školy kontaktuje vybrané zájemce a uzavírá smlouvy o studiu
  • Zápis do 1. ročníku se koná první týden v dubnu
  • Během jarních měsíců škola organizuje seznamovací akce pro budoucí prvňáčky

Kritéria přijetí k zápisu

Smlouva o studiu na ZŠ Doctrina

Nemůžete přijít na nábor či den otevřených dveří? Domluvte si s námi individuální termín.

JAKÝ JE PRŮBĚH PŘIJÍMÁNÍ?

Na naší škole bereme nábor a přijímání prvňáčků, jako velmi významnou událost. Proto vždy během roku pořádáme několik setkání se zábavným programem, díky kterým se mohou děti seznámit se svými budoucími spolužáky a s prostředím, které je čeká. Na závěr jsou tato setkání zakončena slavností imatrikulací.