Otevíráme přípravný kurz JÁ PŘEDŠKOLÁK

Přípravný kurz „Já, předškolák“ bude hravou formou rozvíjet schopnosti dětí, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz si také klade za cíl usnadnit dětem navazování nových sociálních vazeb a orientaci v novém prostředí.
Společně získáme náhled na připravenost dítěte pro vstup do školy, dozvíme se více o jeho přednostech a budeme moci zavčas reagovat na případné obtíže.
V jednotlivých lekcích bude začleněna certifikovaná Metoda dobrého startu, která hravou a poutavou formou rozvíjí složku zrakovou, pohybovou a sluchovou, jejichž souhra je velice významná pro zdárnou výuku počátečního čtení a psaní.
Mimo to se v lekcích bude i lepit, stříhat, spojovat předměty dle určitých znaků, řadit obrázky dle posloupnosti děje, procvičovat a rozvíjet předčíselné představy, vše za využití interaktivní tabule
Našim cílem a snahou je společně s Vámi připravit děti na klidný a příjemný vstup do základní školy a podpořit je natolik, aby jejich start v 1. třídě byl co nejlepší. Začínáme již v listopadu a kurz bude možné navštěvovat dubna (zápisu).

Kdy se kurz koná?

začínáme 12. 11. 2018
Každé pondělí od 15.30 do 16.30
Po každé lekci 15 minut konzultace pro rodiče

Kde?
ZŠ Doctrina – Na Perštýně 404, Liberec 4, 460 01

Jaká je kapacita kurzu?
12-16 žáků

Jak dlouho trvá jedna lekce?
60 minut

Kolik kurz stojí?
Cena: 1800,-

Kdy kurz končí?

Kurz končí těsně před zápisem – v pondělí 1.dubna.

Informace pro platbu:
Číslo účtu: 3849409001/5500
Do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno dítěte a Já předškolák.